Zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka do szkoły

Samorząd terytorialny

Na podstawie art. 17 ust. 3a oraz art. 71b ustawy o systemie oświaty, gmina obowiązana jest zapewnić przewóz do szkoły (ośrodka) uczniów niepełnosprawnych i zapewnić im opiekę lub dokonać zwrotu...

05.07.2011

Dodatkowa praca skarbnika gminy

Samorząd terytorialny

Czy skarbnik gminy może świadczyć dodatkową pracę, polegającą na wykonaniu rozliczenia rocznego podmiotu gospodarczego?

04.07.2011