Przemysław Mazur

Artykuły autora

Pracownik wróci do pracy na czas trwania procesu

Prawo cywilne Prawo pracy

Szczególnie chronieni pracownicy (np. działacze związkowi) otrzymali nowe, szczególne uprawnienie. W razie ich zwolnienia, będą mogli zostać „tymczasowo przywróceni” do pracy przez sąd. Pracodawca będzie musiał ich zatrudniać do momentu zakończenia procesu sądowego, co może potrwać nawet kilka lat. Nowe przepisy skrajnie faworyzują pracowników szczególnie chronionych, będących w sporze z pracodawcą. Rodzą też wiele wątpliwości prawnych – pisze Przemysław Mazur, radca prawny.

05.10.2023

Dobór pracowników do zwolnienia grupowego nie może być dowolny

Prawo pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych daje istotny zakres swobody w zakresie tego, którzy pracownicy zostaną objęci zwolnieniem. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności. W procedurze zwolnień grupowych pracodawca powinien określić kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Kryteria te powinny być obiektywne oraz sprawiedliwe – pisze radca prawny Przemysław Mazur.

09.12.2022

Sygnaliści – projekt bez obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy Prawo unijne

Aktualny projekt regulacji dotyczący ochrony sygnalistów nie nakłada obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Przyjmowanie tego typu zgłoszeń zależeć będzie od decyzji pracodawcy. Rezygnacja z przyjmowania zgłoszeń anonimowych wydaje się być korzystna, ponieważ zmniejsza obciążenie pracowników obsługujących system compliance. W praktyce odrzucenie zgłoszeń anonimowych może jednak przynieść pracodawcy więcej szkód niż korzyści. Piszą o tym Przemysław Mazur i Klaudia Kowalewska, prawnicy z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

26.10.2022

Dwie umowy o pracę a godziny nadliczbowe - wyrok TSUE wpłynie na orzecznictwo

Prawo pracy Prawo unijne

Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.

28.07.2022

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

Prawo pracy

Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że w obecnym staniem prawnym nie jest dopuszczalne zatrudnienie cudzoziemca bez zachowania formy pisemnej, czy też że tego typu czyn w każdym wypadku będzie stanowił wykroczenie.

18.05.2022
1  2  3