samorzad.lex.pl

Artykuły autora

Nowe obowiązki marszałków województw

Samorząd terytorialny

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

21.09.2011

Szpital w Żywcu powstanie w formule PPP

Samorząd terytorialny

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wzięła 15 września br. udział w uroczystości podpisania umowy na budowę, uruchomienie i zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Żywcu w ramach partnerstwa...

16.09.2011

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy?

Samorząd terytorialny

Wszyscy zainteresowani założeniem żłobka bądź klubu dziecięcego na zasadach określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3 mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Wolters Kluwer...

14.09.2011
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10