Jerzy Wroński

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, w latach 1997-2003 pełnił funkcję Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Członek Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Ekspert, rzeczoznawca ds. bhp, wykładowca i autor wielu opracowań z zakresu ochrony pracy, a szczególnie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp przy mechanicznej obróbce drewna, wypadki przy pracy). Za swoją działalność zawodową wyróżniony w 2010 r. Nagrodą im. Haliny Krahelskiej.

Artykuły autora

Wypadek podczas szkolenia to wypadek w pracy

BHP

Zachodzące zmiany strukturalne w gospodarce, powstawanie i rozwój jednych firm oraz upadek innych, występujące w różnym nasileniu bezrobocie rodzi często dla wielu osób potrzebę zmiany profesji, a w...

28.05.2012

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

BHP

Na arenie międzynarodowej brak jest jednoznacznej definicji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Stąd też w zakładach gromadzących informacje o takich zdarzeniach często przyjmuje się własne definicje i...

27.04.2011

Wypadek zbiorowy

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Jerzy Wroński omówił problematykę zbiorowego wypadku przy pracy. Procedury postępowania po zaistniałym wypadku zbiorowym są takie same jak przy wypadku indywidualnym i dla...

02.02.2011

Rzeczoznawcy ds. BHP

BHP

Celem zapewnienia właściwych wymogw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych i przebudowywanych obiektach budowlanych, w ktrych przewiduje się pomieszczenia pracy, ustanowiono...

27.09.2010

Statystyczna karta wypadkowa - faza przedwypadkowa

BHP

W celu uzyskania pełnych i prawdziwych danych o stanie wypadkowości ważne jest prowadzenie rejestracji zaistniałych w zakładach zdarzeń wypadkowych, rzetelne przeprowadzanie dochodzenia powypadkowego...

18.01.2010
1  2    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski