W zakładach zdarzenie potencjalnie wypadkowe określane jest także jako:

 • prawie wypadek,
 • zdarzenie bezurazowe,
 • zdarzenie potencjalnie urazowe,
 • wydarzenie powodujące straty materialne,
 • inne zdarzenie niezakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przyjętymi w 2001 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy zdarzenie potencjalnie wypadkowe zostało zdefiniowane jako: „niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia".

Informacja opisująca zdarzenie potencjalnie wypadkowa powinna zawierać:

 • datę i czas zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia,
 • opis zdarzenia,
 • odchylenie (rodzaj zdarzenia),
 • czynnik materialny związany z odchyleniem,
 • skutki zdarzenia,
 • przyczyny zdarzenia,
 • podjęte działania prewencyjne.

Miejsce zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Miejsce powstania zdarzenia potencjalnie wypadkowego to miejsce, w którym przebywa osoba będąca uczestnikiem tego wydarzenia w chwili jego wystąpienia lub miejsce, w którym powstały straty materialne (może to być zarówno pomieszczenie pracy, jak i inne miejsce, w którym wystąpiło wydarzenie potencjalnie wypadkowe).

Co uwzględnić w opisie?

W opisie zdarzenia należy uwzględnić proces pracy, wykonywane czynności, maszyny, urządzenia, substancje lub czynniki związane ze zdarzeniem potencjalnie wypadkowym oraz czy były przestrzegane przepisy i zasady bezpieczeństwa.