Prawnicy PAN: Władza narusza obowiązki państwa i nie szanuje godności uchodźców

Prawnicy Administracja publiczna

Z niepokojem obserwujemy naruszenie fundamentalnych praw osób pozostających w dramatycznej sytuacji bezdomności, głodu i zimna pomiędzy terytorium bezpiecznej i zasobnej Polski a terytorium autorytarnej Białorusi - stwierdza w oświadczeniu w sprawie uchodźców przetrzymywanych siłą na granicy polsko-białoruskiej Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

24.08.2021

Fundacja Helsińska prosi ETPC o zabezpieczenie ws. codzoziemców na polsko-białoruskiej granicy

Administracja publiczna Prawo europejskie

Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.

24.08.2021

Zmiana przepisów ma utrudnić przekraczanie polskiej granicy

Administracja publiczna

Do Sejmu trafił projekt zmian w dwóch ustawach, który przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. - To będą przepisy sprzeczne z prawem międzynarodowym

23.08.2021

Ustawa regulująca usługi medialne według unijnych zasad podpisana

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform wideo, zmiany zasad umieszczania reklam w usługach medialnych, wyeliminowanie treści zabronionych oraz zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy - takie m.in zmiany przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

23.08.2021

Ustawa o gatunkach inwazyjnych z podpisem prezydenta

Środowisko

Eliminacja lub zminimalizowanie negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie - to cel ustawy o gatunkach obcych, podpisanej właśnie przez prezydenta. Chodzi też o dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.

23.08.2021

Ustawa przewidująca emerytury dla zwierząt w służbach podpisana przez prezydenta

Policja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą status zwierząt w służbach. Reguluje ona status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Zapewni m.in. psom i koniom służbowym dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

23.08.2021

Zmiany w ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych z podpisem prezydenta

Finanse

Prezydent podpisał zmiany z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzone do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, których celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych działania tych instytucji u pracodawców. Sejm 11 sierpnia poparł poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy.

23.08.2021

Renta od sprawcy wypadku nie zawsze korzystna dla poszkodowanego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ścisłe powiązanie w rządowym projekcie postępowania karnego i cywilnego przy dochodzeniu renty przyznawanej osobom, względem których na zmarłym, którego śmierć nastąpiła wskutek przestępstwa umyślnego, ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, może dać ubezpieczycielom furtkę do prób odmowy na etapie postępowania likwidacyjnego wypłat z tytułu renty.

21.08.2021

RPO: Opłata za usunięcie i parkowanie odholowanego samochodu jest niezgodna z prawem

Administracja publiczna Transport

Obywatel, którego samochód został odholowany, otrzymał pouczenie o konieczności opłaty za jego usunięcie i postój. Tym czasem Recznik Praw Obywatelskich twierdzi, że przepis zawierający to pouczenie utracił moc w 2019 r., ale wzór powiadomienia wciąż nie został uaktualniony. - Wprowadza to w błąd właścicieli pojazdów - twierdzi RPO i zwraca się do MSWiA o zmianę powiadomienia

20.08.2021

UOKiK sprawdza, czy nowa opłata w PayPal narusza prawa konsumentów

Rynek i konsument

Pośrednicząca w płatnościach internetowych firma PayPal naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez jednostronną zmianę umów z konsumentami i wprowadzenie nowej opłaty - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie.

18.08.2021

Nie warto zwlekać z rozliczeniem wcześniejszej spłaty kredytu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Wkrótce zaczną przedawniać się dla części klientów roszczenia dotyczące niewłaściwego rozliczenia przez pożyczkodawcę kredytu konsumenckiego. Dla umów zawieranych w pierwszych latach obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim termin przedawnienia wynosi 10 lat. W przypadku wcześniejszej spłaty konsument może ubiegać się o proporcjonalne rozliczenie i zwrot poniesionych kosztów.

14.08.2021

Ambasadorzy RP: Nie tylko spór prawny z Unią, ale droga bez powrotu

Prawo europejskie

W najnowszym stanowisku Konferencji Ambasadorów RP pt. Stawką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej podkreślono, że błędem jest ograniczanie zaostrzającego się konfliktu między rządem PiS a Unią Europejską do „sporu prawnego”. Chodzi bowiem o sprawy zasadnicze - demokratyczny bądź autorytarny ustrój Polski oraz jej pozostanie lub nie w Unii Europejskiej.

13.08.2021

Sejm: Posiedzenie odroczone do września, a potem przywrócone

Administracja publiczna

Opozycja pokonała w środę osłabioną przez odejście Porozumienia Zjednoczoną Prawicę i przegłosowała odroczenie posiedzenia Sejmu do 2 września. Po ponad dwugodzinnej przerwie marszałek doprowadziła do reasumpcji głosowania, w którym wniosek o odroczenie został odrzucony. Konieczność powtórnego głosowania marszałek uzasadniła swoją pomyłką co do terminu odroczenia.

11.08.2021

Kryzys w rządzie, ale nie tak łatwo doprowadzić do wcześniejszych wyborów

Administracja publiczna

Zdymisjonowanie wicepremiera Jarosława Gowina oznacza najpewniej koniec Zjednoczonej Prawicy, a co za tym idzie utratę większości w Sejmie. Szczególnie jeśli partii rządzącej nie uda się przekonać do siebie posłów z innych ugrupowań lub niezależnych parlamentarzystów. Nie oznacza to jednak raczej rozwiązania Sejmu - tu potrzeba większości kwalifikowanej.

11.08.2021

Europejski rynek hipoteki odwróconej przyjął zasady etyczne

Prawo cywilne Domowe finanse

Ochrona konsumentów, czyli zapewnienie im profesjonalnej i etycznej obsługi poprzez przekazywanie informacji przez kompetentne, wykwalifikowane i należycie upoważnione osoby - zawierają normy etyczne europejskich podmiotów oferujących hipotekę odwróconą. Są w nich też zasady dotyczące warunków spłaty, swobody klientów w zakresie niezbędnych modernizacji czy prawa do wcześniejszego wykupu i rozwiązania umowy.

11.08.2021

W tym roku rodzinne wakacje z bonem turystycznym

Domowe finanse

Wakacje już za półmetkiem. Niska liczba zakażeń, łagodniejsze restrykcje i rosnąca liczba zaszczepionych zachęciły do zaplanowania letniego urlopu. To, że Polacy ruszyli na wakacje, widać również po rosnącej liczbie realizowanych Polskich Bonów Turystycznych. Z danych ZUS wynika, że ponad 2,7 mln Polaków aktywowało już bony turystyczne na około 2,4 mld zł.

11.08.2021

Mundur wojskowy na ryby, ale nie na rajd na punkt szczepień

Prawo karne Koronawirus szczepienia

Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje - zapowiadał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przekazano do konsultacji społecznych.

10.08.2021

UOKiK: Już nie ma ograniczeń w pozaodsetkowych kosztach kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Od 1 lipca nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwraca więc uwagę, że teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe. - Policz koszty, zanim podpiszesz umowę - sugeruje UOKIK.

10.08.2021

Firma Mars wycofuje ze sprzedaży kilka partii skażonych lodów

Rynek i konsument

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny, Mars Polska Sp. z. o.o. wycofała ze sprzedaży kilka partii lodów. Powodem jest wykrycie obecności tlenku etylenu w składniku użytym do ich produkcji. Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

10.08.2021

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej

Rynek i konsument Domowe finanse Kredyty frankowe

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie o zapłatę dotyczącą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Zarzuca, że sąd w Przemyślu wydając nakaz zapłaty w ogóle nie dokonał ustalenia konsumenckiego charakteru sprawy.

10.08.2021