Jak poinfromował resort, trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nr 649 w wykazie prac legislacyjnych MKiŚ.

Nazwa "ekogroszek" wprowadza w błąd

Z informacji wynika, że w trakcie wysłuchań publicznych zostały zgłoszone liczne uwagi, postulaty i rekomendacje, które są aktualnie przedmiotem analiz. W toku prac Zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko. Jednak Ministerstwo zapewnia, że uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. - Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych - czytamy w oświadczeniu resortu.

Czytaj także: Ministerstwo klimatu chce zakazu przedrostków "eko" przy sprzedaży węgla>>
 

Nowe wymagania dla kotłów

Z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środodiwska wynika, że ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012, które dzisiaj nie obowiązują. Od lipca 2018 r. na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy.

Resort podkreśla, że prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. - Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Pozyskanie opinii i stanowisk w przedmiotowej sprawie od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu z zakresie projektowanych przepisów. Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych - czytamy w oświadczeniu resortu podpisanym przez Ireneusz Zyskę, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.