Nowela Prawa pocztowego, którą rząd udostępnił na stronie rządowego centrum legislacji, ma umożliwić poczcie przejęcie niedostarczonych przekazów pocztowych. Będzie to możliwe, gdy operator nie ustali ani adresata, ani nadawcy. Obecnie w takiej sytuacji stosuje się przepisy ustawy o rzeczach znalezionych - oznacza to, że w cały ten proces angażuje się właściwego starostę.

Poczta szuka, poczta przejmuje

Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku albo błędnego adresu nadawcy albo nieodebrania przez nadawcę kwoty pieniężnej w terminie wskazanym w regulaminie świadczenia usługi, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, przechowuje przez okres 2 lat od dnia stwierdzenia niemożności doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.

Czytaj: MS poprawia zarządzenie związane z e-doręczeniami>

Operator pocztowy umieszcza na swojej stronie internetowej, przez okres roku od dnia stwierdzenia niemożności doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, wezwanie do jej odbioru. W przypadku nieodebrania przez nadawcę albo adresata kwoty pieniężnej w
terminie 2 lat od dnia stwierdzenia niemożności doręczenia kwoty pieniężnej określonej
w przekazie pocztowym, operator pocztowy staje się jej właścicielem.

Pieniądze dla poczty, żeby było prościej

Projektodawca zmiany tłumaczy koniecznością uproszczenia procedury. Obecnie, kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

 

Praktyce przekazy niedoręczalne powyżej 100 zł są przekazywane do właściwego starosty. Z uzasadnienia zmiany wynika, że przechowywanie niedoręczonej kwoty bezpośrednio przez operatora pocztowego upraszcza procedury i zmniejsza koszty obsługi administracyjnej związanej z procesem przekazywania przekazów niedoręczalnych po stronie operatorów pocztowych i starostów.

- Stanowi też ułatwienie dla klienta, który może odebrać kwotę przekazu po upływie okresu reklamacyjnego bezpośrednio u operatora pocztowego, za pośrednictwem którego przekaz został nadany - wskazano. Brakuje uzasadnienie pkt. 4 zgodnie, z którym po upływie dwóch lat, w sytuacji gdy po pieniądze nikt się nie zgłosi, przejmuje je poczta. Co więcej - skrócone zostaną też terminy przedawnienia roszczeń z tytułu przekazu pocztowego, obecnie stosuje się terminy ogólne z Kodeksu cywilnego, po zmianach natomiast przedawnią się po dwunastu miesiącach.