UOKiK: Nowe etykiety energetyczne produktów nie zawsze prawidłowe

Rynek i konsument

Brak etykiety energetycznej, etykieta nieprawidłowo sporządzona, niewłaściwa karta informacyjna produktu - takie m.in. nieprawidłowości stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzając, czy dostawcy i sprzedawcy pralek, pralko-suszarek, zmywarek, urządzeń chłodniczych prawidłowo stosują etykiety energetyczne. - Bo nabywca ma prawo wiedzieć, ile prądu zużyje np. nowa lodówka i jakie ma parametry - komentuje Urząd.

01.04.2022

Zmiany w rozliczaniu prosumentów energii już obowiązują

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Zgodnie z tym systemem, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Według ekspertów od rynku energii, te nowe zasady będą mniej korzystne i mogą zahamować rozwój takiej produkcji energii.

01.04.2022

RPO: Obywatele i organizacje mają interes w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Osoba fizyczna i dwie organizacje społeczne domagały się uchylenia programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, bo zawiera on niedostateczne środki, by osiągnąć ten cel. Sąd administracyjny odrzucił skargi uznając, że skarżący nie wykazali naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego. RPO nie zgadza się z takim stanowiskiem i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

01.04.2022

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze

Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31.03.2022

Audycje dla zagranicy bez konkursu - "wrzutka" do ustawy o pomnikach i nazwach ulic

Finanse publiczne Administracja publiczna

Senat odrzucił w całości ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego, związanego ze zmianą nazw obiektów w przestrzeni publicznej. Teraz ustawą zajmie się ponownie Sejm. Według ekspertów nie do przyjęcia jest skandaliczny sposób wprowadzania zmian, w tym wprowadzenie kilku artykułów nie związanych merytorycznie z treścią ustawy, bo dotyczących nadawania i finansowania programów TV dla zagranicy.

31.03.2022

Już 22 tys. osób złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu telewizora i dekodera

Domowe finanse Administracja publiczna Nowe technologie

Dotychczas zostało złożonych 22 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu telewizora oraz dekodera - poinformował w środę w komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

30.03.2022

Pushbacki sprzeczne z prawem - RPO składa skargę do WSA

Administracja publiczna Policja

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, Straż Graniczna, która miała zawrócić jesienią 2021 r. cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę, oraz nie dopuścić do złożenia przez nich wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, zrobiła to na podstawie niezgodnego z Konstytucją, ustawami i prawem międzynarodowym tzw. rozporządzenia granicznego.

30.03.2022

Rząd planuje kolejną weryfikację dyplomatów

Administracja publiczna

Projektowana przez rząd nowelizacja ustawy o służbie zagranicznych pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, projekt nowych przepisów został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.

29.03.2022

NIK: Polska jeszcze mało cyfrowa

Administracja publiczna Nowe technologie

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika pesymistyczny obraz sytuacji w tej dziedzinie.

29.03.2022

UOKiK ukarał firmy odzieżowe za fałszowanie produktów

Rynek i konsument

Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania laboratoryjne produktów firm Kubenz, Recman i Dastan Logistic, wytwarzających męską odzież wizytową, potwierdziły, że w wielu przypadkach konsument kupował odzież z innych materiałów niż deklarowane. Prezes UOKiK nałożył na firmy łącznie ponad 2,1 mln zł kary za fałszowanie składu produktów.

28.03.2022

Ustawa podpisana - państwo pomoże w zakupie telewizorów do nowego standardu

Nowe technologie

Prezydent podpisał ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ma ona doprecyzować przepisy uchwalonej niedawno ustawy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Ustawa została uchwalona w środę 23 marca br. przez Sejm, a nastęnego dnia zaakceptował ją Senat. 

26.03.2022

Podróżujący samolotami muszą podawać informacje o stanie zdrowia - bez podstawy prawnej

Opieka zdrowotna RODO

Osoby przekraczające polską granicę samolotem mają obowiązek podać, poza informacjami o podróży i danymi osobowymi, informacje o stanie zdrowia. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przepisach nie ma podstawy do gromadzenia danych osobowych w tak szerokim zakresie, a zakres przetwarzanych danych powinna precyzyjnie określać ustawa z poszanowaniem praw określonych w Konstytucji.

26.03.2022

Zmiana Konstytucji dla bezpieczeństwa - zapewnia Kaczyński

Ukraina

Wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię i możliwość konfiskaty majątków rosyjskich w Polsce wymaga zmiany Konstytucji. Chcemy, by sumy, które są wydawane na potrzeby obronne, nie były zaliczane do 55 proc. PKB - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zastrzegł, że do tego potrzebna jest współpraca ze strony dużej części opozycji.

25.03.2022

Wojna za granicą to nie argument w staraniach o pozwolenie na broń, ale jest nowy projekt

Administracja publiczna Policja Ukraina

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała stan zagrożenia w Polsce. I dlatego wielu ludzi zaczęło myśleć o zaopatrzeniu się w broń, której posiadanie obecnie wymaga pozwolenia, i jest kosztowne. Tymczasem grupa posłów Kukiz-15 złożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie o broni i amunicji. Zmierza on do ułatwienia dostępu obywateli do broni, wprowadzając obywatelską kartę broni, dostępną bez egzaminu.

25.03.2022

Minister zapowiadał koniec sporu o "fundusze za praworządność" i... stracił stanowisko

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W sprawie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski jest już w Brukseli polityczna zgoda, zostały jeszcze kwestie techniczne - ogłosił w środę rano minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, powołując się na rozmowy, które miał w tej sprawie przeprowadzić w ostatnich dniach z grupą unijnych komisarzy. Inni przedstawiciele rządu to dementowali, a w czwartek premier zdymisjonował Nowaka.

24.03.2022

NIK: Fiasko rządowego programu Mieszkanie Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów, tym samym nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań, a tymczasem do jesieni 2021 r. do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. było w budowie.

24.03.2022

Fotowoltaika popularna, to i naruszeń prawa dużo

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Coraz większemu zainteresowaniu konsumentów instalacjami fotowoltaicznymi towarzyszy rosnąca liczba skarg na tę branżę trafiających do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Najwięcej problemów dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i obciążania konsumentów kosztami w takiej sytuacji. UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny, toczy się także 10 postępowań wyjaśniających.

23.03.2022

Prawie co trzeci Polak zetknął się z cyberprzestępstwem

Prawo karne Rynek i konsument Nowe technologie

Nieotrzymanie towaru po zapłacie, fałszywy mail, kradzież danych z karty debetowej lub kredytowej, przejęcie konta na profilu społecznościowym, opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej - z takimi cyberprzestępstwami naczęściej spotykają się Polacy - wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022”.

23.03.2022

Skarga nadzwyczajna - sąd nie zapewnił frankowiczom należytej ochrony

Rynek i konsument Kredyty frankowe

Brak właściwej ochrony konsumentów jako słabszej strony stosunku prawnego - taki zarzut stawia sądowi Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej sporu o kredyt frankowy. RPO wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść kredytobiorców wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty do czasu jej rozpoznania.

22.03.2022

Mandat taki sam, ale przedawnienie punktów zależne od sposobu zapłaty

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od początku roku punkty karne przedawniają się po 2 latach, a nie jak dotychczas po roku. Jednak sytuacja osoby ukaranej mandatem będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy zapłaci ona grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi przy pomocy karty, czy też później. W pierwszym przypadku bieg przedawnienia punktów rozpocznie się od razu, w drugim – dopiero w momencie zapłaty grzywny.

22.03.2022