Ustawa zastopuje uciążliwe sms-y

Nowe prawo pozwoli blokować wiadomości namawiające do udziału w płatnych konkursach. Jednocześnie uderzy po kieszeni internetowe serwisy ogłoszeniowe....

30.08.2011

Krajowy Rejestr Karny także on-line

Umożliwienie występowania o informacje i otrzymywania ich z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną - zakłada projekt nowelizacji ustawy o KRK, który we wtorek uchwalił Sejm. Nowela...

30.08.2011

Konstytucja: przeniesienie kompetencji na Unię

W tym tygodniu rozstrzygnie się los nowego rozdziału europejskiego w Konstytucji RP. Sejm na posiedzeniu rozpoczynajacym się w poniedziałek zdecyduje, czy do ustawy zasadniczej wpiszemy nasze...

29.08.2011

Na rencie socjalnej można będzie zarobić więcej

Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić bez utraty świadczenia osoby pobierające rentę socjalną przewiduje projekt, który w poniedziałek poparły wszystkie kluby. Dotychczas przepisy...

29.08.2011

Kolejne dokumenty dla kontroli gier hazardowych

Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz...

29.08.2011

Sejm podzielony ws. kar za handel uliczny

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje projekt zmian w Kodeksie wykroczeń popierany przez kluby PO i SLD. Krytyczne wobec propozycji są PiS i PSL....

29.08.2011

Umowy z artystami do poprawki

Na rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu Sejm zajmie się senackimi poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw....

28.08.2011

Satelita namierzy śmieciarkę

W Ministerstwie Śrdowiska przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....

28.08.2011

Reforma sądów do Trybunału?

Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych to jedna z najważniejszych ustaw uchwalonych w tej kadencji. Są jednak poważne zastrzeżenia dotyczące rzetelności przebiegu...

27.08.2011

Przedsiębiorcy nie będą dwa razy karani za to samo

Sąd i ZUS nie będą mogły jednocześnie ukarać właściciela firm za niepłacenie składek. Taką propozycję zawiera poselski projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, który trafił do...

27.08.2011

Lokator nie na bruk, a do noclegowni

Jeśli projekt ustawy o ochronie praw lokatorów nie zostanie uchwalony w tej kadencji, to w grudniu będziemy mieli do czynienia z eksmisjami na bruk i z brakiem lokali zastępczych. Dlatego, że został...

27.08.2011

Egzaminy na uczelniach będzie można zdawać on-line

Rozluźnienie wymagań dla studiów przez internet przewiduje projekt rozporządzenia resortu nauki. Tylko zajęcia ściśle praktyczne będą musiały odbywać się na uczelni. Projekt nie wyklucza też...

27.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski