Nowelizacja kpc ważna dla przedsiębiorców

Rada Ministrów w maju tego roku przyjęła projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Został on przesłany do Sejmu i 28 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji. W...

23.08.2011

SKOK-i z gwarancjami i pod kontrolą

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje m.in.,...

23.08.2011

Zmienią się zasady udzielania wsparcia przez PARP

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu...

22.08.2011

Będzie akcyza od wyrobów węglowych

Regulacja kwestii związanych z opodatkowaniem węgla, węgla brunatnego i koksu jest przedmiotem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym....

22.08.2011

Likwidacja postępowania gospodarczego za pół roku

Powodem zmiany kodeksu postępowania cywilnego jest zniesienie trudnych wymogów proceduralnych dla przedsiębiorców występujących przed sądem. Stąd idea zniesienia odrębnej procedury dla spraw...

22.08.2011

Outsourcing obniży bankom koszty

Sejm opowiedział się w piątek za poprawkami Senatu do noweli ustawy o outsourcingu bankowym. Dzięki zmianom mają się zmniejszyć koszty działalności banków, a w konsekwencji tańsze będą ich usługi....

22.08.2011

Język migowy obowiązkowy w urzędach

Zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnianie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej - przewiduje ustawa o języku...

21.08.2011

Mieszkanie w TBS można będzie wykupić

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co umożliwi wykup mieszkań w...

21.08.2011

Łatwiej będzie wypowiedzieć polisę OC

Sejm poparł w piątek poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych. Nowela umożliwia m.in. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, gdy klient ma podpisaną już nową...

20.08.2011

KNF lepiej skontroluje usługi płatnicze

Sejm opowiedział się w piątek za poprawkami zaproponowanymi przez Senat do noweli ustawy o usługach płatniczych. Przygotowana przez rząd ustawa wdraża unijną dyrektywę z 2007 r. w sprawie usług...

20.08.2011