Będzie akcyza od wyrobów węglowych

Regulacja kwestii związanych z opodatkowaniem węgla, węgla brunatnego i koksu jest przedmiotem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym....

22.08.2011

Język migowy obowiązkowy w urzędach

Zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnianie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej - przewiduje ustawa o języku...

21.08.2011

Mieszkanie w TBS można będzie wykupić

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co umożliwi wykup mieszkań w...

21.08.2011

Łatwiej będzie wypowiedzieć polisę OC

Sejm poparł w piątek poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych. Nowela umożliwia m.in. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, gdy klient ma podpisaną już nową...

20.08.2011

KNF lepiej skontroluje usługi płatnicze

Sejm opowiedział się w piątek za poprawkami zaproponowanymi przez Senat do noweli ustawy o usługach płatniczych. Przygotowana przez rząd ustawa wdraża unijną dyrektywę z 2007 r. w sprawie usług...

20.08.2011

Za przemoc w domu do noclegowni

Sprawców przemocy w rodzinie będzie można eksmitować do noclegowni lub schroniska - zdecydowali w piątek posłowie, przyjmując nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowela dotyczy także m.in....

20.08.2011

Prezydent podpisał nowelę ustawy o tzw. EMAS

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelę ustawy o tzw. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Zgodnie z nią Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie prowadził centralny rejestr...

20.08.2011

Sejm zmienił zasady ujawniania wizerunku podejrzanych

Na postanowienie prokuratora o ujawnieniu danych i wizerunku osoby, wobec której toczy się śledztwo, ma przysługiwać zażalenie do sądu - przewiduje nowelizacja Prawa prasowego, którą w piątek...

20.08.2011

Duże zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym

Sejm uchwalił w czwartek obszerną nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z deklaracjami rządu, jej celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce....

19.08.2011

Sądy wojskowe będą podlegać ministrowi

Nadzór nad sądami wojskowymi będzie sprawował bezpośrednio minister sprawiedliwości, a nie jak dotychczas odpowiedni departament w resorcie - przewiduje ustawa, którą w piątek przyjął Sejm....

19.08.2011

Zmiany w sposobie wykonywania budżetu państwa

Tylko dysponent części budżetowej może ustanawiać wszystkich podległych dysponentów, tj. zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia, co umożliwić ma mu swobodne kształtowanie struktury i wzajemnych...

19.08.2011

Ratownictwo górskie nie za wstęp do parków narodowych

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem poprawkę Senatu do ustawy o ratownictwie górskim, która proponowała finansowanie ratownictwa ze środków pochodzących z opłat za wstęp do parków narodowych. Teraz,...

19.08.2011

Sejm za łatwiejszymi awansami w policji

Mianowanie na stopnie generalskie policjantów ze stażem krótszym niż obecnie wymagany oraz uregulowanie zasad pośmiertnych awansów dla funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie - przewiduje...

19.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski