Właśnie wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. nr 133, poz. 770). Określa ono długo oczekiwane zasady korzystania z fotoradarów na polskich drogach. Przepisy rozporządzenia obowiązują od 28 czerwca, czyli dnia, w którym zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Z tego samego rozporządzenia wynika też,  że od 1 lipca inspektorzy transportu drogowego będą kontrolować prędkość wszystkich rodzajów samochodów, a nie jak do tej pory tylko ciężarowych. Od piątku Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie też obsługę fotoradarów. Początkowo będzie ich 75, ale jeszcze w tym roku inspekcja chce kupić 300 kolejnych urządzeń. Jak poinformował PAP rzecznik GITD Alvin Gajadhur, obecnie Inspektorat dysponuje ponad 800 masztami (zawieszane są na nich fotoradary) przejętymi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji, natomiast samych fotoradarów jest 75. Rzecznik poinformował, że w drugiej połowie roku GITD może rozpisać przetarg na 300 nowych fotoradarów. Ponadto na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach ze światłami mają być zainstalowane rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.
Nowe przepisy oznaczają również, że straż miejska lub inspekcja musi oznakować miejsce, w którym ustawi się z fotoradarem, znakiem D-51, czyli niebieską tablicą informującą o prowadzonej kontroli prędkości. Dopiero nowe rozporządzenie określiło, że w ten sposób strażnicy mają informować kierowców o tym, gdzie stoją.