Sejm uchwalił ustawę o bezpieczeństwie morskim

Terenowe organy administracji morskiej będą tworzyć elektroniczną bazę danych, zawierającą informacje o polskich statkach - zakłada uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o bezpieczeństwie morskim....

19.08.2011

Zmiany w sposobie wykonywania budżetu państwa

Tylko dysponent części budżetowej może ustanawiać wszystkich podległych dysponentów, tj. zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia, co umożliwić ma mu swobodne kształtowanie struktury i wzajemnych...

19.08.2011

Ratownictwo górskie nie za wstęp do parków narodowych

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem poprawkę Senatu do ustawy o ratownictwie górskim, która proponowała finansowanie ratownictwa ze środków pochodzących z opłat za wstęp do parków narodowych. Teraz,...

19.08.2011

Pomoc dla powodzian w jednej ustawie

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę powodziową, która ma zapewnić sprawniejsze niż dotychczas udzielanie pomocy poszkodowanym przez żywioł....

19.08.2011

Prezydent podpisał ustawę dot. umowy o MFW

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji poprawki do umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, która przewiduje zmianę zasad wyboru Rady Wykonawczej MFW - poinformowała w piątek...

19.08.2011

Duże zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym

Sejm uchwalił w czwartek obszerną nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z deklaracjami rządu, jej celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce....

19.08.2011

Status pojazdów ponadnormatywnych uregulowany

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Porządkuje ona przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych czyli np. ciężarówek przewożących wyjątkowo ciężkie ładunki...

19.08.2011

Ustawa obniży kary w transporcie drogowym

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje ona m.in. obniżenie wysokości kar nakładanych na przewoźników z 15 tys. zł do 10 tys. zł....

18.08.2011

Sejm popracuje nad zmianami w procedurze cywilnej

Do sejmowej komisji nadzwyczajnej wrócił w czwartek projekt zmian w zasadach prowadzenia procesów cywilnych - także dotyczących spraw gospodarczych - i podwyższenia grzywien za utrudnianie działań...

18.08.2011

Nowy instrument pojawi się na rynku finansowym

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewiduje ona wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego prawa. Ma to otworzyć rynek na nowych inwestorów,...

18.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski