Będą nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. będą obowiązywały nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprowadza je rozporządzenie wykonawcze Komisji...

01.09.2011

Ustawa o autostradach dostosowana do prawa UE

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Precyzuje ona przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę i eksploatację autostrad....

01.09.2011

PLK SA będzie niezależne od przewoźników kolejowych

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja z 10 czerwca 2011 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która ma...

01.09.2011

Audiowizyjny system kontroli gier w projekcie MF

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i...

01.09.2011

Przepisy skierowane przeciwko pseudo biznesowi

Nie możemy być krajem, w którym dopuszcza się prowadzenie działalności pseudo gospodarczej i utrudnia się życie normalnym przedsiębiorcom, którzy płacą podatki, wykonują wszystkie obowiązki...

01.09.2011

Nowe prawo pozwoli na pomoc klimatyczną za granicą

Sejm uchwalił w środę wieczorem zmiany w Prawie ochrony środowiska, które pozwalają Polsce na udzielanie pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu na działania...

01.09.2011

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Dostosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej do zaleceń UE oraz stworzenie repozytorium gromadzącego ważne dane przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o dostępie do...

01.09.2011

Zmiany w systemie podatku tonażowego

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy podatku tonażowym, armator podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem przez okres 10 lat, a nie jak dotychczas przez okres opodatkowania co najmniej 5 lat....

31.08.2011

Kontrola pracy kierowcy będzie łatwiejsza

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowy, która ma ułatwić dokumentowanie działalności...

31.08.2011

Sejm za karami za nielegalny handel uliczny

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń. W myśl uchwalonych przepisów karze grzywny ma...

31.08.2011

Różnice kursowe po połączeniu lub podziale

W przypadku połączeń lub podziałów podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, stworzona została dogodna dla podatników możliwość rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic...

31.08.2011

Od września nowe wzory paszportów

Od 1 września br. zostaną wprowadzone nowe wzory paszportów, paszportów służbowych, paszportów dyplomatycznych oraz paszportów tymczasowych. Polskie paszporty będą teraz zawierały m.in. tłumaczenia...

31.08.2011

Dzierżawcy będą mogli kupić od Państwa ziemię

Sejm przyjął w środę wieczorem nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przewiduje ona, że część obecnie dzierżawionej ziemi zostanie sprzedana rolnikom na...

31.08.2011

Jest prawo przeciwko oszukańczym sms-om

W środę Sejmu przyjął nowelę ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Nowela zwiększa ochronę abonentów przed nadużyciami podczas korzystania z usług o podwyższonej opłacie....

31.08.2011