Szkolne innowacje bez ograniczeń

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne...

05.09.2011

Przekształcenie PFRON przesunięte w czasie

PFRON, z dniem 1 stycznia 2012 r., definiowany miał być, jako państwowy fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych tj. nie posiadający osobowości prawnej oraz stanowiący wyodrębniony...

05.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Z dniem 1 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

04.09.2011

MS: nowa jakość w sądach

Przygotowanie i doprowadzenie do wejścia w życie tej ustawy było jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu tak minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skomentował podpisanie w...

03.09.2011

Szerszy dostęp do informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

03.09.2011

Ustawa o ustroju sądów podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. zmiany systemu oceniania sędziów i...

02.09.2011

Ruszyła Krajowa Ewidencja Podatników

Od 1 września obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności...

02.09.2011

Przepisy skierowane przeciwko pseudo biznesowi

Nie możemy być krajem, w którym dopuszcza się prowadzenie działalności pseudo gospodarczej i utrudnia się życie normalnym przedsiębiorcom, którzy płacą podatki, wykonują wszystkie obowiązki...

01.09.2011

PLK SA będzie niezależne od przewoźników kolejowych

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja z 10 czerwca 2011 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która ma...

01.09.2011

Audiowizyjny system kontroli gier w projekcie MF

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i...

01.09.2011

Nowe prawo pozwoli na pomoc klimatyczną za granicą

Sejm uchwalił w środę wieczorem zmiany w Prawie ochrony środowiska, które pozwalają Polsce na udzielanie pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu na działania...

01.09.2011

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Dostosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej do zaleceń UE oraz stworzenie repozytorium gromadzącego ważne dane przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o dostępie do...

01.09.2011

Nowe zasady planowania legislacyjnego

Zamiast półrocznych programów prac ustawodawczych rząd będzie planował je na bieżąco, nie będzie też podawania terminów przyjmowania projektów....

01.09.2011

Będą nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. będą obowiązywały nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprowadza je rozporządzenie wykonawcze Komisji...

01.09.2011

Ustawa o autostradach dostosowana do prawa UE

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Precyzuje ona przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę i eksploatację autostrad....

01.09.2011