PLK SA będzie niezależne od przewoźników kolejowych

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja z 10 czerwca 2011 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która ma...

01.09.2011

Od września nowe wzory paszportów

Od 1 września br. zostaną wprowadzone nowe wzory paszportów, paszportów służbowych, paszportów dyplomatycznych oraz paszportów tymczasowych. Polskie paszporty będą teraz zawierały m.in. tłumaczenia...

31.08.2011

Zmiany w systemie podatku tonażowego

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy podatku tonażowym, armator podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem przez okres 10 lat, a nie jak dotychczas przez okres opodatkowania co najmniej 5 lat....

31.08.2011

Kontrola pracy kierowcy będzie łatwiejsza

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowy, która ma ułatwić dokumentowanie działalności...

31.08.2011

Sejm za karami za nielegalny handel uliczny

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń. W myśl uchwalonych przepisów karze grzywny ma...

31.08.2011

Różnice kursowe po połączeniu lub podziale

W przypadku połączeń lub podziałów podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, stworzona została dogodna dla podatników możliwość rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic...

31.08.2011

Sejm przyjął nowelę ustawy o zapasach ropy i gazu

Zgodnie z nowelą ustawy o zapasach ropy, produktów naftowych i gazu, którą w środę przyjął Sejm, importerzy gazu będą mogli utrzymywać zapasy surowca w magazynach poza Polską - na terenie UE i państw...

31.08.2011

Dzierżawcy będą mogli kupić od Państwa ziemię

Sejm przyjął w środę wieczorem nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przewiduje ona, że część obecnie dzierżawionej ziemi zostanie sprzedana rolnikom na...

31.08.2011

Jest prawo przeciwko oszukańczym sms-om

W środę Sejmu przyjął nowelę ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Nowela zwiększa ochronę abonentów przed nadużyciami podczas korzystania z usług o podwyższonej opłacie....

31.08.2011

Ustawa ochroni nie wszystkich lokatorów

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego lub...

31.08.2011

Krajowy Rejestr Karny wyda informację on-line

Wszystkie kluby pozytywnie oceniły w poniedziałek projekt zmian w przepisach umożliwiający występowanie i otrzymywanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną, a także...

30.08.2011

Wyższe stawki za wykorzystywanie samochodu

Pracownicy używający prywatnych aut do celów służbowych otrzymają od nowego roku większe zwroty kosztów. Resort infrastruktury przygotował nowe rozporządzenie w tej sprawie....

30.08.2011

Posłowie za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić bez utraty świadczenia osoby pobierające rentę socjalną przewiduje projekt, który we wtorek uchwalił Sejm. Dotychczas przepisy ustalały ten...

30.08.2011

Krajowy Rejestr Karny także on-line

Umożliwienie występowania o informacje i otrzymywania ich z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną - zakłada projekt nowelizacji ustawy o KRK, który we wtorek uchwalił Sejm. Nowela...

30.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski