Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośredni i pozytywny wpływ na funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów, które wykorzystują informacje o nieruchomościach. Więcej>>>