Ekspert: kary dla urzędów będą niższe niż dla firm

Wysokie milionowe kary za wycieki zbiorów chronionych dotyczyć będą głównie sektora prywatnego, a także kościołów. A kontrole z policją bedą niezapowiedziane. Projekt komisyjny przewiduje, że spamy o...

30.03.2017

Nie można zrzec się statusu uchodźcy

Cudzoziemiec traci prawo do statusu uchodźcy, gdy ustaną warunki przyznania mu ochrony; polskie prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się statusu uchodźcy - mówi PAP Maria Pamuła z...

29.03.2017

Obowiązek korzystania z Prokuratorii zwiększy koszty

Nowe zasady mogą podnieść koszty obsługi prawnej, a tym samym wpłynąć na konkurencyjność spółek Skarbu Państwa czy też przedsiębiorstw państwowych - twierdzi Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Izby...

29.03.2017

Ustawa powoła w miejsce GIODO nowy organ

Powołanie w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych krajowego organu ds. ochrony danych osobowych nowego organu administracji publicznej Prezesa Urzędu Ochrony Danych...

28.03.2017

Pełnomocnicy za słabo angażują się w mediacje

Mediacja jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania sporów. Tymczasem profesjonalni pełnomocnicy podchodzą do niej wciąż z rezerwą - pisze Zuzanna Sasiak z kancelarii Mamiński i Wspólnicy.

28.03.2017

Adwokaci z uznaniem o wartościach europejskich

Udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez władze publiczne standardów wynikających z tego porządku, zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka i podstawowych...

27.03.2017

Nowe prawo może zahamować wzrost składek OC

Precyzyjne zasady prawne ustalania zadośćuczynień za szkody niemajątkowe objęte umowami OC posiadaczy pojazdów przyczynią się do zahamowania wzrostu składek ubezpieczeniowych wynika z założeń do...

26.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski