Dane wrażliwe wymagają szczególnej ochrony

Nie wszystkie dane osobowe są traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegają te, tzw. wrażliwe, których katalog zdecydowała się jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane...

27.02.2017

Podmiot powiązany nie zawsze kupi akcje spółki

Generalny zakaz nabywania udziałów i akcji własnych przez spółki kapitałowe byłby jedynie fasadowy i łatwy do obejścia, gdyby nie obejmował również przypadków nabywania jednostek uczestnictwa w danej...

27.02.2017

Świadczenie 500+ zgodne z prawem UE

Wprowadzone niedawno świadczenia socjalne takie jak 500+ czy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością nie wydają się być w ich obecnym kształcie sprzeczne z...

23.02.2017

Ewa Łętowska: to nie reforma tylko osłabianie sądów

Żadne sądy nigdy nie są demokratyczne. Bo nie mogą być i nie mają być. One mają być mądre i sprawiedliwe. Mowa o demokratyzmie jest skierowaniem dyskusji na fałszywe tory mówi prof. Ewa Łętowska,...

21.02.2017