KRS: I prezes SN powołana prawidłowo

Ani argumentacja przedstawiona przez posłów PiS, ani obiektywne okoliczności faktyczne, nie dają żadnych podstaw do zgłaszania wątpliwości co do legalności powołania I prezesa Sądu Najwyższego -...

10.03.2017

Rozwój technologii wyzwaniem dla prawa karnego

Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych zmian świadome pisze...

10.03.2017

Sędzia TK: staramy się pracować normalnie

Staramy się, aby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował w sposób zgodny z prawem i satysfakcjonujący obywateli - powiedział sędzia TK Piotr Pszczółkowski podczas czwartkowej konferencji prasowej po...

09.03.2017

Kaczyński: po reformie sądy będą lepsze

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał we wtorek, że po szykowanej przez PiS reformie sądownictwa, polskie sądy będą bardziej obiektywne, bardziej sprawiedliwe, będą pracować szybciej i nie...

08.03.2017

Przedsiębiorcy obawiają się zmian w prawie

W Polsce brakuje pewności, że regulacje prawne się niezmienią - alarmuje Konfederacja Lewiatan. 72 proc. badanych przeztę organizację przedsiębiorców obawia się wtym roku zmian wprawie idziałań...

08.03.2017

KRS: zmiana ustroju państwa w projekcie ustawy

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, charakter rozwiązań naruszających Konstytucję RP zawartych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o KRS oznacza, że uchwalenie tego projektu w obecnym kształcie...

07.03.2017

Prof. Sanetra: konstytucję stosować jak każde prawo

Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP pozostaje w ścisłym związku z rolą, jaką przypisuje się temu aktowi prawnemu.W szczególności zaś jest ona następstwem jednoznacznego uznania, że nie...

07.03.2017

Powództwo wzajemne możliwe, ale z ograniczeniami

Instytucja powództwa wzajemne pozwala pozwanemu wnieść przeciwko powodowi powództwo w tym samym postępowaniu. Jest jednak problem, do kiedy powód wzajemny może zmienić żądanie pozwu wzajemnego pisze...

06.03.2017