Gowin zatrwożony jakością polskiej legislacji

Zatrważająca jest łatwość, z jaką politycy i urzędnicy nakładają na obywateli i przedsiębiorców nowe ustawowe obowiązki - stwierdza minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. I proponuje szerokie...

11.03.2013

UOKiK: kary dla menedżerów z gwarancjami procesowymi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie uwzględnił większości uwag dotyczących nakładania kar finansowych na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. W swojej odpowiedzi UOKiK podkreśla, że...

11.03.2013

Oskarżony komentuje proces na Facebooku

Czy umieszczanie na Facebooku komentarza dotyczącego toczącego się postępowania, który zawiera pomawiające i obraźliwe stwierdzenia pod adresem konkretnego sędziego, a dodatkowo opatrzony jest...

10.03.2013

Naukowcy z UW zaniepokojeni incydentami na uczelniach

Jestem za prawem do zgromadzeń, ale pokojowych. Lekceważenie różnych form zachowań przemocowych lub nawoływania do zachowań przemocowych może doprowadzić do tego, że ta przemoc będzie się rozszerzała...

09.03.2013

Komornicy narzekają na trudny dostęp do bazy PESEL

Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga by tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności posiadał numer PESEL. Ale najważniejszym problemem są jednak zasady dostępu do bazy trych numerów -...

09.03.2013

e-WUŚ pożyteczny, ale dane osobowe mogą być zagrożone

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, w założeniu twórców miał uprościć system świadczenia usług zdrowotnych oraz ułatwić pacjentom dostęp do tych usług. Pojawiły się jednak...

08.03.2013

"Iustitia": bezprawna ingerencja ministra

Sędzia wizytator nie jest sądem i jest obowiązany wykonywać polecenia z zakresu nadzoru administracyjnego, a zatem zlecenie mu przez ministra nadzoru nad konkretną sprawą jest formą ingerencji...

07.03.2013

Cena rządzi w usługach prawnych. A gdzie jakość?

Wybierając kancelarię zakładamy, że wszystkie jakie bierzemy pod uwagę reprezentują podobny poziom. Dlatego coraz częściej na nasze decyzje wpływa element kosztowy, a także forma rozliczeń twierdzi...

07.03.2013

RPO: biegli medycy niesprawiedliwie wynagradzani

Biegli sądowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości zależnej od nakładu pracy. Wyjątkiem są specjaliści z zakresu medycyny, którzy niezależnie od czasu pracy i włożonego wysiłku mają górny limit...

07.03.2013

Polskie prawo nie dla niepełnosprawnych

Międzynarodowe standardy nakazują udostępnianie przepisów prawa także osobom niepełnosprawnym. W Polsce jest z tym kłopot, bo nawet podpisana przez nasze państwo konwencja w tej sprawie nie została...

07.03.2013

Filolodzy krytycznie o języku polskich urzędów

Teksty na stronach internetowych polskich urzędów są dla odbiorcy słabo zrozumiałe - mówił w środę prof. Andrzej Markowski przedstawiając w Senacie Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w...

06.03.2013