Autorka przypomina, że negatywne stanowisko adwokatury ma swoje źródło w przepisach o tajemnicy zawodowej, potwierdzonej orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i to zarówno w składzie zwykłym, jak i w składzie Wielkiej Izby, która wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. (sygn. C-550/07) nie uwzględniła odwołania skarżącego. Chodzi o połączone sprawy Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals przeciwko Komisji, sygn. T‑125/03 i T‑253/03. Z orzeczenia tego wynika, że prawnik zatrudniony na umowę o pracę nie jest niezależny i wobec tego nie może korzystać z przywileju tajemnicy zawodowej. Więcej>>>