Będzie łatwiej sprzedać zadłużoną nieruchomość

7 sierpnia 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotycząca ochrony wierzyciela, którego należność została zabezpieczona hipoteką na części nieruchomości, w przypadku,...

21.08.2013

Rogalski polemizuje z kierownictwem Adwokatury

Pewnie już niedługo jako przysłowiowa czarna owca zostanę przez kolegów adwokatów obwołany jedyną osobą odpowiedzialną za obecną kondycję naszego środowiska - stwierdza Rafał Rogalski.

20.08.2013

KRS: prokuratura to nie wymiar sprawiedliwości

Przedstawiony przez ministra sprawiedliwości projekt stategii wprowadza zbyt szeroką definicję wymiaru sprawiedliwości. To definicja oderwana od regulacji konstytucyjnej, a ponadto wprowadza zamęt...

20.08.2013

Prokurator generalny nie chce podpisywać cudzych decyzji

Prokurator generalny nie powinien być tylko notariuszem, który podpisuje cudze decyzje. Powinien mieć realny wpływ na procedurę awansową, bo z tym wiąże się jakość działalności prokuratury - twierdzi...

19.08.2013

Są nowe narzędzia do sprawnej windykacji

Za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, polscy przedsiębiorcy zyskali nowe środki prawne, mające zapewnić szybką i...

19.08.2013

SN i KRS krytykują prezydencki projekt dot. sądów

Kryteria zaproponowane w prezydenckim projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych które mają decydować o tym, czy dany sąd powstanie, budzą wątpliwości I prezesa Sądu Najwyższego....

16.08.2013

Wciąż trzeba uważać na umowy biur podróży

Umowy z biurami podróży często zawierają kruczki, które umykają uwadze klientów. Nie warto podpisywać ich w pośpiechu, bo niekorzystne klauzule dotyczą m.in. czasu na złożenie i rozpatrzenie...

15.08.2013

Rząd redukuje program na rzecz równego traktowania

Kampania Przeciw Homofobii krytykuje projekt Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Według organizacji po konsultacjach resortowych z programu zniknęła większość przepisów...

14.08.2013

Trudna droga obrońcy do wynagrodzenia za urzędówki

Głównym postulatem w dyskusji o tzw. urzędówkach jest ich zwiększenie pełnomocnikom z urzędu. Choć na tym polu osiągnięcia są wątpliwe, równie karkołomna jest sama droga do uzyskania gratyfikacji za...

13.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski