KIG: przepisy dot. sprzedaży alkoholu wymagają zmian

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, gminy mogą ograniczać możliwości sprzedaży alkoholu na danym terenie, tworząc tym samym niejednolite warunki do prowadzenia działalności gospodarczej -...

21.07.2013

Masz nieruchomość? Załóż księgę wieczystą!

Księga wieczysta jest rejestrem, dzięki któremu można zbadać stan prawny danej nieruchomości. Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić zapisy umieszczone w księdze, by upewnić się, że planowana...

20.07.2013

Przedsiębiorcy: konsultacje uregulować w ustawie!

Zasady prowadzenia konsultacji społecznych dot. projektów nowych aktów prawnych powinny być uregulowane w ustawie, a nie w regulaminie prac rządu - uważają organizacje zrzeszajace pracodawców.

17.07.2013

Prokurator: prawda materialna odchodzi do lamusa?

Wyrok bardziej będzie zależał od aktywności stron postępowania karnego niż od prawdy, do której zobowiązany był dążyć niezawisły sąd - tak Krzysztof Karsznicki z Prokuratury Generalnej komentuje...

17.07.2013

Ekonomiści: wiarygodność progów podważona

Zawieszenie przez rząd 50-proc. progu długu publicznego podważa wiarygodność tego mechanizmu - uważają eksperci. Część z nich jest zdania, że rząd nie miał jednak wyboru przed znowelizowaniem...

16.07.2013