Prezes NRA wziął udział w panelu dyskusyjnym „E-wymiar sprawiedliwości” organizowanym w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podkreślał, że popularne w ostatnim czasie określenie „e-wymiar sprawiedliwości” to tylko skrót myślowy, mający na celu promocję nowych technologii, natomiast sam wymiar sprawiedliwości musi służyć realizacji konstytucyjnie chronionego prawa do sądu. – Chociaż wprowadzane rozwiązania informatyczne są nie do uniknięcia, to jednak rodzą wiele problemów, na które trzeba zwrócić uwagę – mówił mecenas Zwara. Tytułem przykładu wskazał pojawiające się w elektronicznym postępowaniu upominawczym liczne przypadki wydawania nakazów dotyczących przedawnionych roszczeń, lub kierowanych na nieaktualne adresy pozwanych. Jako kolejny przykład podał ograniczony dostęp do wyszukiwarki elektronicznej księgi wieczystej. Zgodnie z przyjętymi założeniami dostęp do przeszukiwarki mają mieć jedynie wybrane instytucje państwowe jak ZUS, urzędy skarbowe, policja, prokuratura, sądy i komornicy. Jednak takiego dostępu nie mają adwokaci. – Możliwość skorzystania z takiego instrumentu byłaby wielce pomocna np. w zabezpieczeniu roszczeń przed wytoczeniem procesu, pozwoliłaby także uzyskać dane konieczne do procesu czy też wspomóc instytucję wyjawienia majątku – argumentował prezes NRA.
Prezes Zwara zwrócił też uwagę, że reforma elektroniczna wymiaru sprawiedliwości nie może kierować się jedynie usprawnieniem pracy sądów. Powinna mieć również na uwadze ułatwienie życia stronom i ich pełnomocnikom.

Warto zaznaczyć, że w sondzie internetowej przeprowadzonej przez NRA 94 proc. respondentów uważa, że  korzystanie z tzw. „przeszukiwarki” elektronicznych ksiąg wieczystych, ułatwiłoby prawnikom pracę i przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz polepszenia sytuacji prawnej podmiotów dochodzących na drodze sądowej ochrony swoich praw.
Dla 6 proc. respondentów byłoby zbyt szerokim przywilejem, narażającym właścicieli nieruchomości oraz osoby, których prawa zostały ujawnione w księgach wieczystych na niekorzystne skutki ujawnienia informacji o treści wpisów.


Źródło: adwokatura.pl