Zdaniem Instytutu Allerhanda, który organizuje to spotkanie, nieadekwatne regulacje rynków finansowych oraz działające nie dość efektywnie instytucje nadzoru są wskazywane wśród przesłanek niedawnego kryzysu finansowego, którego skutki wciąż odczuwa gospodarka. - W zmianach regulacji finansowych pokłada się wciąż ogromną nadzieję, że zapobiegną podobnym problemom w przyszłości i zapewnią harmonijny rozwój gospodarki. Jak żadna inna branża, instytucje i rynki finansowe już obecnie są intensywnie i szczegółowo regulowane, a w przyszłości będą jeszcze silniej – czytamy w zapowiedzi Kongresu.
Jego uczestnicy zastanawiać się będą m.in. jak planowane zmiany wpłyną na praktykę funkcjonowania rynków finansowych w Polsce, jaka będzie wizja nadzoru bankowego w nowej sytuacji, w jakim kierunku nastąpią zmiany w strukturze rynków i w instytucjach nadzorczych? Poszukiwac też będą odpowiedzi na pytania: jakie są motywy i instrumentarium prawne nowych regulacji?; jak je interpretować i stosować?; gdzie dowiedzieć się, w których konkretnie „szczegółach” regulacji tkwi przysłowiowy diabeł?; jak ułożyć współpracę instytucji finansowych z doradcami zewnętrznymi i nadzorem?
Polski Kongres Prawa Rynków Finansowych (Allerhand Financial Regulations Summit 2012) odbędzie się w Warszawie 11 października 2012 r. Jednym z jego partnerów jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
W trakcie imprezy odbędą się debaty nad najbardziej aktualnymi problemami – jak np. prawne uwarunkowania stabilności finansowej, opodatkowanie transakcji finansowych, nowa architektura safety net, szczegóły regulacji ostrożnościowych, zasad rozliczania oraz rozrachunku transakcji, bezpieczeństwa klientów.
Uczestnikami Kongresu Allerhand Summit będą prawnicy i ekonomiści, przedstawiciele sektora finansowego, regulatorzy i nadzorcy publiczni, audytorzy, adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele firm doradczych, politycy, dziennikarze, kadra zarządzająca i właściciele spółek, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie).
Więcej o Kongresie>>>