U naszych sąsiadów działania tzw. sądu elektronicznego kończą się na wydaniu wyroku, a w Polsce mamy także postanowienie  o wydaniu klauzuli wykonalności, co już teraz wyprzedza europejskie rozwiązania w tym względzie - mówi Maciej Bobrowicz  - W trakcie Forum Ekonomicznego podkreślałem także, iż nagrywanie rozpraw zwiększa ich kulturę, jak również pozwala uniknąć błędów podczas protokołowania rozpraw. Ale dostrzegam również problemy: nadal  w Polsce brakuje aktualnego i powszechnie dostępnego elektronicznego zbioru wszystkich aktów prawnych,  w przeciwieństwie np. do Finandii, gdzie taka baza danych jest dostępna dla każdego. Musimy to zrobić, by skutecznie walczyć ze zjawiskiem prawnego wykluczenia obywateli naszego kraju - dodaje.
 

Źródło: polskiprawnik.pl