Szef więziennictwa został generałem

Prawnicy

Dyrektor generalny Służby Więziennej pułkownik Jacek Kitliński otrzymał z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na stopień generała Służby Więziennej. Kitliński szefem więziennictwa...

27.03.2015

Rząd poprze zmiany dot. ochrony dla gejów

Karania znieważenia ze względu na orientację seksualną domagają się organizacje gejowskie. Zmiany w kodeksie karnym, które popiera resort sprawiedliwości, mogą zostać uchwalone w tej kadencji.

27.03.2015

Sądowy portal ułatwi dostęp do akt sprawy

Prawnicy i strony postępowania nie muszą już w każdej sprawie chodzić do sądu. Dzięki nowemu art. 9 kodeksu postępowania cywilnego, który w piątek wchodzi w życie, mają prawo zapoznać się z...

27.03.2015

Nowa procedura karna trafi do TK?

Prokurator generalny analizuje również pod kątem konstytucyjności tryb nowelizowania przepisów, które nie zdążyły jeszcze wejść w życie. Byc może sprawa trafi do Trybunału Konstytycyjnego.

27.03.2015

Senat: gdy wycinasz drzewo - posadź nowe

Senatorowie zaproponowali, by warunkiem wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów była konieczność posadzenia w ich miejsce nowych roślin. Celem ustawy jest ochrona drzew w procesach...

27.03.2015

Prawodawca spóźnił się z nowelizacją kodeksu

Opublikowana pod pozycją 431 Dziennika Ustaw nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego uchyla przepis, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak już nie obowiązuje. Ustawodawca nie zdążył w...

27.03.2015