Uczestnicy będą się zastanawiać m.in. nad tym, czym różni się informacja od reklamy, czy obecny zakaz reklamy nie jest fikcją oraz czy obecne uregulowania zawarte w kodeksie etyki są wystarczające, znane, przestrzegane i akceptowane.

Celem konferencji jest refleksja nad obowiązującym zakazem reklamy wiążącym adwokatów, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, wobec dynamicznie zmieniających się warunków jego wykonywania zawodu. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili adwokaci, medioznawcy, socjolodzy, językoznawcy oraz dziennikarze. W ramach konferencji zostanie przedstawiony materiał zawierający przykłady naruszeń zasad kodeksu etyki adwokackiej lub praktyk, które budzą zastrzeżenia i kontrowersje w środowisku. Odbędzie się także prezentacja referatu na temat działalności rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych w zakresie zakazu reklamy. Prelegenci omówią także wybrane zagadnienia dotyczące reklamy adwokackiej w krajach UE.
Jak informują organizatorzy, konferencja zakończy się przeprowadzeniem sondażu oraz opracowaniem stanowiska do Krajowego Zjazdu Adwokatury.