- Zwiększanie świadomości prawnej obywateli, w tym przede wszystkim młodzieży, jest jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu – mówi minister sprawiedliwości Marek Biernacki. – Przystąpienie Prokuratury Generalnej do realizowanego od prawie trzech lat programu lekcji prawa to ważny krok w realizacji celu, jaki sobie postawiliśmy – świadomego prawnie społeczeństwa – dodaje.

Minister sprawiedliwości Marek Biernacki oraz prokurator generalny - Andrzej Seremet podpisali porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jak przypomina MS, program edukacji prawnej realizowany jest poprzez prowadzenie wykładów/lekcji z zakresu prawa, w szkołach ponadgimnazjalnych które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie. Celem programu edukacji prawnej jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej.
Minister sprawiedliwości w podpisanym Porozumieniu m.in. zobowiązał się do zapewnienia koordynacji działań w ramach programu edukacji prawnej oraz współpracy z Partnerami przy jego wdrażaniu. Zadeklarował również osobiste zaangażowanie w realizację programu edukacji prawnej oraz wsparcie poprzez m.in. zapewnienie szkołom kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej. Prokurator Generalny zobowiązał się do gromadzenia i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości list swoich przedstawicieli na terenie kraju, którzy zgłosili chęć poprowadzenia wykładów/lekcji w ramach programu edukacji prawnej na danym terenie, jak również do współpracy w przygotowaniu bazy propozycji tematyki wykładów/lekcji. Prokuratorzy poprowadzą lekcje pro bono.

Do tej pory partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji programu edukacji prawnej byli Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Krajowej Rady Notarialnej oraz Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) działa specjalna zakładka „EDUKACJA PRAWNA” ( http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/ ), gdzie szkoły wypełniając formularz aplikacyjny mogą zgłaszać się do programu organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań edukacji prawnej. Program jest bezpłatny.