Tylko co czwarty Polak chwali sądy

Zaledwie 25 proc. spośród zbadanych przez CBOS wyraża pozytywne opinie o funkcjonowaniu sądów. W przypadku prokuratury jest to 28 proc., a pracę policji dobrze ocenia 65 proc. ankietowanych. W...

24.03.2015

Potrzebni sędziowie do sądu ONZ

Rynek

Organizacja Narodów Zjednoczonych otworzyła rekrutację na stanowiska sędziów w wewnętrznym systemie sądowniczym ONZ poszukiwani są sędziowie do sądu pierwszej instancji oraz sądu apelacyjnego z...

24.03.2015

Polska robi postępy we wdrażaniu unijnego prawa

Polska z niechlubnej pozycji lidera pod względem zaległości z wdrażaniem prawa unijnego do systemu krajowego przesunęła się w zeszłym roku na miejsce czwarte. Rośnie pozycja Polski w instytucjach...

23.03.2015

Nowe prawo rozszerzy kompetencje konsulów

Rozszerzenie kompetencji i obowiązków konsulów, dostosowanie prawa konsularnego do zmian organizacyjnych w MSZ oraz zmian technologicznych i społecznych zakłada projekt nowej ustawy - Prawo...

23.03.2015

Szybsze zatarcie skazania już obowiązuje

W piątek, 20 marca, opublikowano w Dzienniku Ustaw najobszerniejszą jak dotąd nowelizację Kodeksu karnego, wprowadzającą nową filozofię karania do polskiego systemu prawa. Większość przewidzianych w...

23.03.2015

Wyniki egzaminu komorniczego w drugiej połowie kwietnia

Prawnicy

W piątek 20 marca 2015 r. zakończył się egzamin komorniczy, trwający 2 dni - po 6 godzin każdego dnia. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jego wyniki zostaną ogłoszone njawczesniej w drugiej...

23.03.2015

UOKiK zrobi "zakup kontrolowany" na rynku finansowym

UOKiK otrzyma prawo dokonywania zakupu kontrolowanego. Pracownicy Urzędu, stosując prowokację, będą się mogli przekonać, czy np. instytucja finansowa, oferując klientowi dany produkt, poinformowała...

23.03.2015

Poważny konflikt w warszawskiej adwokaturze

Podczas sobotniego zgromadzenia warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej większość członków komisji rewizyjnej złożyła rezygnację. Skutkiem będzie konieczność zwołania specjalnego zgromadzenie izby,...

22.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski