Coraz skuteczniejsi prokuratorzy z Opola

Z 30 tysięcy spraw prowadzonych przez opolswkich prokuratorów ponad jedna trzecia zakończyła się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. To o ponad dwa tysiące więcej, niż w 2010 roku.

26.02.2012

Usunięto reklamę usług prawnych przed szpitalem

Rynek

Zarząd Dróg i Transportu zorientował się, że nie dał zgody na ustawienie reklamy usług prawnych przed szpitalem w Łodzi. Natychmiast więc po publikacji w Gazety wezwał właściciela do jej...

26.02.2012

MZ opublikowało nową listę leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w sobotę nową listę refundacyjną, która ma obowiązywać od 1 marca. MZ dokonało 139 obniżek cen leków, na liście znalazło się 216 nowych pozycji. Medykamenty mają...

26.02.2012

Sądy czeka gruntowna reorganizacja i remonty

W zmienionym regulaminie urzędowania sądów przewiduje się taki układ korytarzy, aby ograniczyć kontakty sędziów i urzędników sądowych z interesantami poza salą sądową. Zwiększeniu bezpieczeństwa w...

25.02.2012

Slang prawniczy: jeniec na sankach

Prokuratorzy posługują się w swoim gronie językiem, który dla zwykłych ludzi byłby szokujący informuje Rzeczpospolita.

25.02.2012

MF zebrało uwagi do projektu o podatku bankowym

Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji i piątkowej konferencji uzgodnieniowej przyjęło część uwag do projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - poinformowała Małgorzata...

25.02.2012

Kobiety apelują do adwokatów o pomoc prawną

Fundacja Centrum Praw Kobiet zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do współpracy na zasadach wolontariatu przy udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu podopiecznych Fundacji przed polskimi...

24.02.2012