Grono wspólników-komandytariuszy poznańskiej kancelarii P. J. Sowisło powiększyły Magdalena Cieślińska-Dopierała i Agnieszka Skibińska-Lipowicz. Magdalena Cieślińska-Dopierała jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie pracy. Agnieszka Skibińska-Lipowicz także jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie spółdzielczym, gospodarczym i cywilnym, w tym zwłaszcza w prawie umów. Obie prawniczki mają doświadczenie w prowadzeniu procesów i w doradztwie prawnym dla biznesu. Przypomnijmy, że w grudniu z  kancelarii PJ Sowisło odeszła Izabela Libera, wspólnik w kancelarii. Izabela Libera rozpoczęła współpracę w poznańskim oddziałem kancelarii Grynhoff Wożny i Wspólnicy.

www.sowislo.com.pl

(Źródło: Rz/KW)