Do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Lovells dołączył prof. dr hab. Jerzy Rajski. Będzie on wspierał zespół kancelarii swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności w zakresie prawa cywilnego i międzynarodowego handlowego.

Prof. Jerzy Rajski jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1955), gdzie zdobył również tytuł doktora prawa (1960), a następnie doktora habilitowanego (1969). Ukończył również International Faculty of Comparative Law w Strasburgu (1962).
Zdobywając kolejne stopnie naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, pełnił równocześnie szereg ważnych funkcji na UW, w tym: kierownika Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego, prodziekana ds. Naukowych i Zagranicznych oraz dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego. W trakcie swojej wieloletniej kariery naukowej prof. J. Rajski wykładał na wielu uczelniach zagranicznych w charakterze profesora, m.in.: na Uniwersytetach w Paryżu (I-Panthéon-Sorbonne, II - Panthéon-Assas, X - Nanterre i Grenoble II), na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i McGeorge (Sacramento, Kalifornia). Ponadto, prowadził gościnne wykłady na wielu innych uniwersytetach zagranicznych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.
Od 1968 roku prof. J. Rajski pełnił rolę arbitra w ponad 300 sprawach, w tym uczestniczył w arbitrażach ad hoc w różnych państwach. W latach 2001 – 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Prof. J. Rajski, pełniąc w latach 1989 – 1992 funkcję rządowego i sejmowego eksperta ad hoc, uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, papierów wartościowych i giełd oraz inwestycji zagranicznych. Był również członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego, utworzonej przez Ministra Sprawiedliwości (1986 - 1996) oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1996 – 2002). Od 1999 roku jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego.
Prof. Rajski jest członkiem szeregu rad redakcyjnych i naukowych. Jest także członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Handlowego i Konsumenckiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, Instytutu Światowego Prawa Handlowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Academy of European Private Lawyers i Société de Législation Comparée w Paryżu.
Prof. Rajski jest autorem 5 książek i ponad 200 prac opublikowanych w ponad 20 krajach z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa handlowego, międzynarodowego postępowania cywilnego i międzynarodowego arbitrażu gospodarczego.