TK: notariusze mają finansować rejestr spadków

Nałożenie na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia jest zgodne z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał...

07.03.2012

KRS w zmienionym składzie

Prawnicy

Sędzia sądu okręgowego Krzysztof Wojtaszek i Andrzej Jagiełło, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zostali nowymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa.

07.03.2012

Zmienią się zasady składania skarg na pracę sądu

Niezadowoleni z prowadzenia swojej sprawy obywatele będą musieli składać wnioski i skargi. Od 28 marca br.w życie wchodzi nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza nowe zasady...

07.03.2012

Koniec sprostowań w prasie, będą polemiki

Z prawa prasowego znikną sprostowania, informuje Gazeta Wyborcza. Zostaną odpowiedzi, które trzeba będzie publikować obowiązkowo, pod groźbą grzywny proponuje senacka komisja ustawodawcza.

07.03.2012

Jest nowy Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Rząd przyjął we wtorek Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Precyzuje on obowiązujące procedury wdrażane podczas sytuacji kryzysowych. Chodzi m.in. o organizację ostrzegania, alarmowania i...

07.03.2012

Rząd przeciwny prezydenckiemu projektowi ws. GMO

Rząd pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie, ale z wyjątkiem przepisów zakazujących rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych...

06.03.2012