Adres e-mail przyspieszy nominacje sędziowskie

Kandydat na wolne stanowisko sędziego będzie musiał udostępnić KRS swój adres e-mailowy i zgodzić się na korespondencję tą drogą. W ten sposób przyspieszone zostaną nominacje sędziowskie.

09.07.2012

Wzrosła liczba stanowisk sędziowskich w NSA

Rynek

W piątek 6 lipca br. zostało ogłoszone i równocześnie weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów.

09.07.2012

MSW: ponad 9 tys. wniosków o abolicję

Ponad 9,3 tys. wniosków złożyli cudzoziemcy podczas zakończonej tydzień temu abolicji; przeszło 2,4 tys. osób zalegalizowało swój pobyt w Polsce, głównie są to obywatele Ukrainy, Wietnamu, Armenii -...

09.07.2012

Awanse w Baker & McKenzie

Rynek

W lipcu Marcin Fijałkowski został nowy partnerem lokalnym w kancelarii Baker McKenzie a Radosław Nożykowski oraz Tomasz Chentosz awansowali na stanowiska counsel.

09.07.2012

Powstaną ośrodki transkrypcji rozpraw sądowych

Będą stworzone ośrodki dokonujące transkrypcji zapisu rejestrowanych rozpraw sądowych zapowiada wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński. W ośrodkach pracować ma po 20-30 osób, które wcześniej...

09.07.2012

Błędne wyroki wynikają z niedbalstwa lub rutyny

Około 250 do 300 osób w Polsce jest co roku niesłusznie skazanych. Błędy wymiaru sprawiedliwości wynikają najczęściej z omyłek profesjonalnych uczestników procesu mówią autorzy raportu w tej sprawie.

09.07.2012

MS chce rozwiązać problem opodatkowania pro bono

W ustawie deregulacyjnej Ministerstwo Sprawiedliwości chce zapisać, że bezpłatna pomoc prawna to także domena samorządów prawniczych. To może rozwiązać niejasności związane z opodatkowaniem takich...

09.07.2012

We wtorek spotkanie z kandydatem do TK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwaorgaznizują jutrospotkanie z kandydatem na stanowisko sędziego TK prof....

09.07.2012

Sąd Najwyższy w lepszej formie

Sąd Najwyższy ma nową stronę internetową. Zmieniła się szata graficzna oraz sposób nawigacji, poprawiła się dostępność orzeczeń. Jednak baza tych orzeczeń nie powiększyła się.

08.07.2012

Komornik zajmie konto przez internet

W planowanej przez ministerstwo sprawiedliwości noweli Kodeksu postępowania cywilnego znajdzie się zapis obligujący bank do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności...

08.07.2012