Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie sądem dyscyplinarnym dla sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu...
PAP
10.02.2017
Prawnicy
Preferujemy projekt tzw. ustawy spreadowej złożony przez prezydenta; powinien być podstawą...
PAP
10.02.2017
Kolegium sądu okręgowego w Warszawie zdecydowało, że zwróci się do rzecznika dyscyplinarnego o...
PAP
10.02.2017
11 lutego 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017...
Marcin Krudysz
10.02.2017
Rząd Niemiec chce znacznie obniżyć wysokość zasiłków na dzieci wypłacanych obywatelom innych krajów...
PAP
10.02.2017
Ewa W. - żona wrocławskiego sędziego wskazanego w poniedziałek przez ochroniarzy jako sprawca...
PAP
10.02.2017
Prezes UOKiK przedstawił cztery kolejne istotne poglądy. Dotyczą one sporów między konsumentami a...
Krzysztof Sobczak
10.02.2017
Sejm uchwalił w piątek ustawy wraz z poprawkami powołującą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa . Ma...
PAP
10.02.2017
Kwotę 670 tys. zł odszkodowania od Skarbu Państwa za pozostawione w Tomaszkowie pod Olsztynem...
PAP
10.02.2017
Sejm odrzucił w piątek poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego autorstwa PO...
PAP
10.02.2017
Możliwość uzyskania informacji o przebiegu audytu w spółce oraz możliwość umorzenia należności na...
PAP
10.02.2017
Organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało...
PAP
10.02.2017
W piątek Sejm uchwalił dwie nowelizacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jedna wprowadza...
PAP
10.02.2017
Warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne dotyczące umocowania sędzi Julii...
PAP
10.02.2017
Polskie sądownictwo, to jest jeden gigantyczny skandal i z tym skandalem trzeba skończyć -...
PAP
10.02.2017
Potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Alimentacyjnego, przede wszystkim podniesiony musi...
PAP
10.02.2017
Troje sędziów Federalnego Sądu Apelacyjnego w San Francisco w orzeczeniu wydanym w czwartek...
PAP
10.02.2017
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych -...
PAP
10.02.2017
Orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności powinno zawierać ustalenie co do obecności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.02.2017
W obowiązujących o początku ubiegłego roku przepisach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego...
Krzysztof Sobczak
10.02.2017
To jest szczególny czas. Konieczna jest radykalna zmiana ustawy o ochronie danych osobowych, która...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2017
Sprawami uprowadzeń dzieci za granicę będą zajmować się wyspecjalizowani sędziowie w 11 sądach...
PAP
09.02.2017
Obniżenie progu kwoty, od którego kradzież byłaby traktowana jako przestępstwo, a nie wykroczenie,...
PAP
09.02.2017
Doręczanie pism sądowych lub administracyjnych będzie odbywać się za pośrednictwem operatora...
09.02.2017
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki zmieniają umowy z konsumentami, czy...
Krzysztof Sobczak
09.02.2017
Mimo obowiązywania od 2015 roku tzw. ustawy antylichwiarskiej firmy pożyczkowe, omijając jej...
PAP
09.02.2017
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie chce wyjaśnienia działań sądu rejonowego w sprawie wniosku o...
PAP
09.02.2017
Resort kultury złożył zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,...
PAP
09.02.2017
Wszystkie kluby opowiedziały się w czwartek wieczorem za dalszymi pracami nad projektem noweli,...
PAP
09.02.2017