Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, zgodnie z procedurami zapisanymi w ustawie o KRS, w stosunku do zgłoszeń przeprowadzono szereg czynności formalnych i weryfikacyjnych.
W komunikacie podane zostały informacje na temat trzech osób - oficjalnych kandydatów do Rady. - Proces sprawdzania pozostałych zgłoszeń trwa - napisano w komunikacie.

Kandydaci to:
Dariusz Drajewicz
Dr nauk prawnych, od niedawna wiceprezes do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa karnego. Zgłoszony przez grupę, której pełnomocnikiem był Łukasz Kluska.

Grzegorz Furmankiewicz
Sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle od 2008 roku, wczesniej z Krośnie. Zgłoszony przez grupę, której pełnomocnikiem był Marcin Romanowski z Jasła)

Teresa Kurcyusz-Furmanik

Od 204 roku sedzia orzekająca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Zgłoszona przez grupę 4998 obywateli, której pełnomocnikiem był Ryszard Orzeł, oraz przez grupę sędziów, której pełnomocnikiem był sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Szczepan Prax.

 Czytaj: Znamy już 16 sędziów kandydujących do KRS>>

Pod koniec stycznia upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków KRS; do Sejmu wpłynęło ich 18.
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.