W sumie zgłoszono 18 kandydatur, na które zebrano co najmniej 25 podpisów sędziów lub 2 tys. obywateli. Zgodnie z ustawą Kancelaria Sejmu sprawdza, czy spełniają one wymagania merytoryczne i formalne i następnie podaje dane kandydatów do wiadomości publicznej.

Czytaj: Jest 18 kandydatów do KRS>>

W ogłoszonej w czwartek grupie jest sędzia Zbigniew Łupina z Sądu rejonowego w Biłgoraju. Sędzią jest od 1990 roku, najpierw w Tomaszowie Lubelskim, a od 1992 r. w Biłgoraju, gdzie orzeka w sprawach karnych. Pełnomocnikiem grupy zgłaszającej kandydata jest Tadeusz Jodłowski, prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Innym kandydatem jest Jarosław Dudzicz z Sądu Rejonowego w Słubicach. Orzeka tam w wydziale karnym od 2004 roku. Pełnomocnikiem grupy zgłaszającej jest sędzia Anna Kuśnierz-Milczarek.

Kolejnym kandydatem jest Marek Jaskulski z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Sędzią jest od 1993 roku. Pełnomocnikiem grupy zgłaszającej jest sędzia Daniel Jurkiewicz.

Wśród podanych do wiadomości w czwartek kandydatów jest też Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku. Od 2001 roku najpierw asesor a potem sędzia w Sądzie Rejonowym w Lęborku. Od 2006 roku orzeka w Sądzie Rejonowym w Słupsku, obecnie w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełnomocnikiem grupy zgłaszajacej kandydatkę jest Andrzej Michałowicz.

O członkostwo w KRS ubiega się również Paweł Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce. Sędzią jest od 2003 roku, najpierw pracował w wydziale cywilnym, potem w wydziale ksiąg wieczystych, a obecnie  w wydziale rodzinnym i nieletnich. Pod zgłoszniem kandydata do marszałka sejmu podpisany jest Jakub Styrna, ale bez informacji, kto jest. 

Wcześniej Kancelaria Sejmu opublikowała dane następujących kandydatów: Jędrzej Kondek, Ewa Łąpińska, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka i Mariusz Witkowski, Robert Pelewicz, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik i Leszek Mazur.

Czytaj: Znane są personalia kolejnych pięciu kandydatów do KRS>>

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

 

Czytaj: Sejm: listy zgłaszających kandydatów do KRS tajne zgodnie z ustawą>>
 

  
Państwo prawa to niezależne sądy>>