Nowelizacja ustawy o KRS została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 stycznia; weszła w życie 17 stycznia. Wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Czas na zgłaszanie kandydatów upłynął o północy 25 stycznia. Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka powiedział, że "zgodnie z ustawą o KRS, najbliższe dni poświęcone będą na pozyskanie informacji z właściwych sądów o dorobku orzeczniczym kandydatów", sprawdzane będą także podpisy złożone pod kandydaturami. Potwierdził, że zostało zgłoszonych 18 kandydatów, ale ich nazwisk nie podał. - Po zakończeniu tych czynności personalia kandydatów zostaną upublicznione - oświadczył.

Zaproponowana przez PiS modyfikacja sejmowego regulaminu uwzględnia zmiany dotyczące wyboru członków KRS. W związku z tym w regulaminie znalazło się odesłanie do zmienionych zapisów ustawy o KRS. Przesądzono, iż sejmową komisją ustalającą listę kandydatów do Rady, będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Według ustawy o KRS Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Więcej o kandydatach do KRS>>

  Ryszard Piotrowski
 Pozycja ustrojowa sędziego>>