Reforma sądownictwa nie zwolni, chcemy, by polskie sądownictwo działało sprawnie i będzie tak m.in....
PAP
26.04.2017
Na podstawie postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. oraz 23 marca 2017...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Prawnicy
Rozpatrując kilka połączonych skarg wniesionych przez więźniów z Rumunii, Europejski Trybunał Praw...
PAP
25.04.2017
Ubezwłasnowolnienie w obecnym kształcie ogranicza konstytucyjne prawo do sądu - napisał Rzecznik...
PAP
25.04.2017
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PKN Orlen 750 tys. zł kary za niedopełnienie obowiązku...
PAP
25.04.2017
Ustawa o równym traktowaniu najszerzej chroni osoby dyskryminowane ze względu na rasę, pochodzenie...
PAP
25.04.2017
W 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała żonę swojego wiceprzewodniczącego, sędziego płk. Piotra...
PAP
25.04.2017
Prawnicy
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza nową...
PAP
25.04.2017
Z uzasadnienia projektu nie wynika, dlaczego właściwą stawką określającą dolną granicę opłaty...
Monika Sewastianowicz
25.04.2017
We wtorek 24 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Prokuratury Regionalnej we...
PAP
25.04.2017
Więcej powinniśmy stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne - uważa minister cyfryzacji Anna...
PAP
25.04.2017
Planujemy rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego m.in. na osoby skazane na kary do półtora...
PAP
25.04.2017
W programie wtorkowego posiedzenia rządu jest rozptrzenie projektu nowelizacji ustawy prawo o ruchu...
PAP
25.04.2017
Jeśli sąd pierwszej instancji nie rozpozna istoty sprawy i wyda wadliwe rozstrzygnięcie, to sąd...
25.04.2017
Sąd Najwyższy wkrótce podejmie uchwałę, która określi ramy nowej szkody osobowej, wynikającej z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Średni czas oczekiwania na badanie w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów (OZSS) oraz na...
PAP
25.04.2017
Ponad 2 tys. krzewów marihuany zabezpieczyli policjanci warszawskiego CBŚP na Mazowszu - w...
PAP
25.04.2017
Szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział w poniedziałek, że nie ma planu jego odejścia z rządu i...
PAP
25.04.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje, że przestarzałe areszty zostaną zamknięte, a Służba Więzienna...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Do grupy umiejętności praktycznych potrzebnych prawnikom zalicza się obecnie przede wszystkim...
Krzysztof Sobczak
25.04.2017
Zapis statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, który nakazuje uczestnictwo swoich członków w Walnym...
Krzysztof Sobczak
25.04.2017
Mam nadzieję, że sędziowie skutecznie obronią swoją niezależność. Przykłady skutków służalstwa w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2017
Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego w sprawie gruntów warszawskich nie oznacza, że właściciele...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2017
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia wojskowy płk Piotr Raczkowski zostanie...
PAP
24.04.2017
Prawnicy
Za ponad 63 mln zł powstanie w Poznaniu nowa siedziba Sądu Apelacyjnego. Prace nad obiektem przy...
PAP
24.04.2017
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZPPM) wraził sprzeciw wobec działań...
PAP
24.04.2017
Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wymaga poprawek - uważa szef sejmowej...
PAP
24.04.2017
Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2017
Trzy osoby zostały aresztowane, po tym, jak gdańscy prokuratorzy przedstawili im zarzuty zw. z...
PAP
24.04.2017
Sejm uchwalił nowelizację Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed...
Marcin Krudysz
24.04.2017