Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna oświadczył we wtorek, że wybrani z list PiS Bogdan Święczkowski i...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Prawnicy
Szyby pancerne wytrzymujące ostrzał broni maszynowej, klimatyzowana klatka bezpieczeństwa dla...
18.10.2011
Po wznowieniu postępowania i uchyleniu prawomocnego wyroku WSA w Warszawie uchylił również decyzje...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Prawnicy
Zdaniem sędziego Marka Celeja zlikwidowanie pisemnych uzasadnień do wyroków i zastąpienie ich tylko...
Katarzyna Żaczkiewicz
18.10.2011
Poprawa wizerunku sędziego i tworzenie optymalnej atmosfery w czasie wykonywania czynności...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Prawnicy
Dwujęzyczne formularze zgłoszeń i zaświadczeń związanych z wypełnianiem obowiązku meldunkowego,...
Lex/Lex
18.10.2011
Wyłudzenia tożsamości i informacji (tzw. phishing) oraz oszustwa w e-handlu to największe plagi w...
Lex/Lex
18.10.2011
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna oświadczył we wtorek, że wybrani z list PiS Bogdan Święczkowski i...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Przepis nakazujący absolwentowi uczelni wojskowej zwrot części kosztów nauki w razie przedwczesnej...
Lex/Lex
18.10.2011
Wbrew wczesniejszym zapowiedziom, Rada Ministrów nie uchwaliła we wtorek Koncepcji Przestrzennego...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Jeśli udzielana przez kancelarię darmowa pomoc prawna jest elementem budowy strategii marketingowej...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Rynek
Spółdzielnie mieszkaniowe nie płacą podatku dochodowego od wynajmu garaży tylko wtedy, gdy...
Lex/Lex
18.10.2011
Krajowe i międzynarodowe standardy w dziedzinie praw reprodukcyjnych, będą tematem zaplanowanej na...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
MPiPS przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o...
Lex/Lex
18.10.2011
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, zakazujące patentowania embrionalnych komórek...
Lex/Lex
18.10.2011
Gliwicka prokuratura okręgowa postawiła zarzut jednemu z byłych członków Komisji Majątkowej taką...
Lex/Lex
18.10.2011
Przepis dotyczący naliczania odsetek od zaległości podatkowych w przypadku, gdy postępowanie...
Lex/Lex
18.10.2011
Fakt, że zaistniały przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy -...
Anna Stańczuk
18.10.2011
Ludzkie embrionalne komórki macierzyste, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu, nie...
Lex/Lex
18.10.2011
Ministerstwo Sprawiedliwości nadało bieg wnioskowi o pomoc prawną na Białorusi w sprawie sądzonego...
Lex/Lex
18.10.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia...
Lex/Lex
18.10.2011
PGE Dystrybucja z Lublina narzucała kontrahentom uciążliwe warunki umów. Prezes UOKiK uznała, że...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Dziś Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasady...
Lex/Lex
18.10.2011
Zgodnie z konstytucją nie można łączyć mandatu posła i senatora ze stanowiskiem prokuratora;...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Grupa skazanych dostała indeksy i rozpoczęła oficjalnie studia na Wydziale Mechanicznym...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy...
Wojciech Kowalski
18.10.2011
Uchwała KIO, wydana na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie stanowi...
Anna Stańczuk
18.10.2011
Nowe rozporządzenie ministra pracy wprowadzi nowe druki zaświadczeń lekarskich. Zmianie ulegnie...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
Usługa badania krwi w celu oznaczenia grupy krwi i wydania identyfikacyjnej karty grupy krwi...
Lex/Lex
18.10.2011
Wysokie koszty pracy są najpoważniejszymi barierami w działalnosci małych i średnich...
Krzysztof Sobczak
18.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski