Wciąż brak porozumienia w sprawie budżetu USA

Przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA, Harry Reid i MitchMcConnell, nie zdołali osiągnąć we wtorek porozumienia w sprawie tymczasowego wznowienia finansowania rządu i podniesienia pułapu...

16.10.2013

Nowelizacja budżetu na 2013 r. już obowiązuje

Z uwagi na niski poziom realizacji dochodów budżetu oraz ograniczoną możliwość zmniejszania wydatków konieczna stała się zmiana ustawy budżetowej na rok 2013. Wczoraj stosowna nowela weszła w życie.

15.10.2013

Inflacja do końca roku poniżej dolnego limitu

Do końca roku inflacja będzie się utrzymywała poniżej dolnego limitu celu inflacyjnego ocenia prof. Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej. W przyszłym roku ceny będą rosły nieco...

15.10.2013

Zgoda na nowelizacje budżetu UE na 2013 rok

Ambasadorowie państw UE zgodzili się w poniedziałek na drugą nowelizację budżetu na 2013 rok o dodatkowe 3,9 mld euro, by uregulować zaległe płatności. Od przyjęcia nowelizacji przez państwa...

15.10.2013

Rośnie liczba podatników płacących ryczałt

Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli za 2012 rok 877 371 zeznań, tj. o 41 857 zeznań więcej niż za 2011 rok, osiągając przychód w łącznej...

14.10.2013

Ankieta NBP: inflacja w górę, PKB przyspieszy

Średnioroczna dynamika cen będzie wzrastać z 1,1 proc. w 2013 r. do 2,1 proc. w 2014 r. i 2,5 proc. w 2015 r., a wzrost PKB będzie przyspieszał z 1,2 proc. w 2013 r. do 2,4 proc. w 2014 r. i 3,1...

14.10.2013

IASB utworzyła nową grupę roboczą

10 października Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła utworzenie nowej grupy roboczej, która będzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z tzw. Inicjatywą dotyczącą...

14.10.2013

Kaucja gwarancyjna pełni funkcję ochronną

Jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych jest ich zakup od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję...

14.10.2013

Wchodzą w życie zmiany w Ordynacji podatkowej

W sobotę 12 października br. wejdzie w życie uchwalona 30 sierpnia nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej wprowadzająca przepisy mające zapewnić skuteczniejszą wymianę...

11.10.2013