Wojciech Kowalczyk będzie nadzorować w MF sprawy związane z polityką finansową, rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym oraz wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi.

Wojciech Kowalczyk urodził się 1 listopada 1965 r.

W 1990 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), gdzie obronił pracę magisterską nt. przewidywania kursów akcji. W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Od 2001 do 2004 r. był odpowiedzialny za działania Merrill Lynch International London na polskim i węgierskim rynku walutowym, rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego.

Od 2010 r. dyrektor odpowiedzialny za pion sprzedaży i pion rynków finansowych, a od 2011 r. wiceprezes zarządu nadzorujący m.in. sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe i finansowanie projektów inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

źródło: www.mf.gov.pl