Zmienią się wzory deklaracji dla podatku od kopalin

W związku ze zmianą struktury organów podatkowych, minister rozwoju i finansów zaktualizował wzory deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin: w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego...

23.02.2017

Rok 2018 będzie kluczowy dla finansów publicznych

Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń iwyższego deficytu budżetowego niż przewidywano pod koniec ubiegłego roku stosunek tego drugiego do PKB niepowinien...

23.02.2017

KAS będzie miała sztandar i znak graficzny

Minister rozwoju i finansów określił wzór sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej, podstawowe elementy wzoru sztandaru nadawanego izbom administracji skarbowej oraz tryb nadawania sztandaru...

23.02.2017

Projekt nowelizacji ustawy o PIT skierowany do komisji

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że od rozliczeń PIT za 2016 r., urząd skarbowy będzie mógł sporządzić...

23.02.2017

Sejm zajmie się zmianami w PIT i akcyzie

Posłowie w drugim czytaniu zajmą się rządowym projektem mającym na celu przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. poprzez zmniejszenie...

22.02.2017

UE chce ograniczyć agresywne planowanie podatkowe

Unia Europejska chce podjąć działania wobec doradców i pośredników pomagających klientom przenosić zyski za granicę w celu uniknięcia podatków. Komisja Europejska zakończyła 16 lutego br. zbieranie...

20.02.2017