Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniach za 2016 rok wykazali przychód w łącznej kwocie 49 342 375 tys. zł. Z tego 39 525 277 tys. zł stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, 9 814 559 tys. zł stanowił przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 2 539 tys. zł stanowił przychód ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu

Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez resort finansów, w 2016 roku 9 884 podatników dokonało zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Kwota przychodu z tego tytułu wyniosła 112 019 tys. zł i była wyższa o 46 013 tys. zł w porównaniu do 2015 roku. Średni przychód roczny z tego tytułu przypadający na podatnika, który dokonał zgłoszenia w 2016 roku, wyniósł 11 333 zł i był niższy o 210 zł w porównaniu do 2015 roku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów