Czy mgr historii posiada przygotowanie pedagogiczne?

Czy posiada przygotowanie pedagogiczne mgr historii, który dostarczył zaświadczenie, iż w trakcie studiów w latach 1995-2000 zaliczył blok przedmiotów pedagogicznych: pedagogikę, psychologię,...

18.06.2009