MEN: Więcej godzin w ramowych planach nauczania

Szkoła i uczeń

Od 1 września 2019 r. zwiększona ma być liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania - zakłada to projekt rozporządzenia ministerstwa edukacji. - Dzięki temu dodatkowo wzmacniamy finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów - podkreśla resort.

09.03.2019

Samorządowcy chcą negocjować finansowanie oświaty

Z całą mocą oświadczamy, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach. Wręcz przeciwnie, dokładamy do subwencji i dotacji z budżetu państwa coraz większe kwoty ze środków własnych - w ten sposób odpowiada na słowa premiera Mateusza Morawieckiego Związek Miast Polskich.

08.03.2019

Dodatek jednak nie dla wszystkich wyróżniających się nauczycieli

Kadry w oświacie

Resort edukacji obiecał, że dodatek za wyróżniającą pracę będzie przysługiwał wszystkim najlepszym pedagogom. Jednak projekt noweli Karty Nauczyciela, który przekazano do konsultacji społecznych, wcale na to nie wskazuje. Lukę w propozycjach resortu wskazują związkowcy.

08.03.2019

Premier: 6 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

Prawo pracy Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Premier Mateusz Morawiecki chciałby, aby wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w przyszłym roku wynosiło 6 tys. złotych. I zadeklarował gotowość spotkania z nauczycielami. A wicepremier Beata Szydło dodała, że do rozmów gotowe są także minister pracy i minister edukacji.

07.03.2019

Więcej pieniędzy dla nauczycieli w Warszawie

Kadry w oświacie

Rada Warszawy jednogłośnie podjęła decyzję o podwyżkach dla nauczycieli. Miasto przeznaczy na ten cel 39 mln zł, co wymaga zmian w budżecie stolicy. Nie przyjęto poprawki radnych PiS dotyczącej zwiększenia dodatków motywacyjnych.

07.03.2019

Co trzeci nastolatek ofiarą cyberprzemocy

Co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści w internecie, prawie co dziesiąty doświadczył jej osobiście - wynika z raportu wynika z badań EU Kids online 2018. Wnioski wskazują na potrzebę dalszej edukacji medialnej skierowanej do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Badania były przeprowadzone w 2018 roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat - 1249 uczniach z 90 szkół.

07.03.2019

Zalewska: Strajkujących szkół nie tak dużo

Kadry w oświacie

Według minister Anny Zalewskiej nie ma obaw, by strajk nauczycieli zagroził egzaminom. Wskazują na to dane Państwowej Inspekcji Pracy. Minister potwierdza, że nie ma możliwości przełożenia egzaminów.

07.03.2019

RPD: Deklaracja LGBT+ wbrew prawom rodziców

Zarządzanie oświatą

Według rzecznika praw dziecka podpisany w Warszawie dokument dotyczący ochrony praw osób nieheteroseksualnych może naruszać Konstytucję. A mianowicie prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Największe wątpliwości rzecznika zrodziły plany wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO.

07.03.2019

CKE: Strajk nauczycieli nie przesunie terminów egzaminów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i matury odbędą się zgodnie z harmonogramem. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zmieni terminu ze względu na zapowiadany strajk nauczycieli, bo nie ma do tego podstawy prawnej.

06.03.2019

Skreślenie z listy uczniów uregulowane w statucie

Problemy z poprawnym skreśleniem ucznia z listy uczniów często weryfikowane są przez sądy także dlatego, że taki mechanizm wpisano w postępowanie administracyjne mocno związane z tym działaniem – tłumaczy prof. Antoni Jeżowski. Dlatego ważne jest, by tę kwestię uregulować bardzo szczegółowo.

06.03.2019

MEN: Zadbaliśmy o potrzeby niepełnosprawnych dzieci

Kadry w oświacie

Dzięki nam niepełnosprawne dzieci uczą się razem ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu - podkreśliła minister Anna Zalewska podczas konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. W realizacji projektu pomaga agencja zajmująca się tą kwestią z ramienia Komisji Europejskiej.

05.03.2019

Premier prosi o wstrzymanie strajku, ZNP nie ustępuje

Kadry w oświacie

Mateusz Morawiecki prosi nauczycieli, by powstrzymali się od strajku. Podkreśla, że na akcji protestacyjnej ucierpią uczniowie i chce, by pedagodzy poczekali na kolejne propozycje. Prezes ZNP odpowiada natomiast, że nauczyciele nie działają przeciwko uczniom, a walczą o swoje prawa.

05.03.2019

Mniej czasowych umów w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Szkoły zbyt często podpisują z nauczycielami umowy na czas określony - uważa resort edukacji, który chce ograniczyć to zjawisko, nowelizując przepisy Karty Nauczyciela. Ustawa ma przewidywać maksymalny okres zatrudniania pedagogów na umowy czasowe. Przepis niekoniecznie jednak będzie receptą na rozwiązanie problemu.

05.03.2019

Strajk w oświacie 8 kwietnia i może potrwać do egzaminów

Zarządzanie oświatą

Strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. - podał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. To termin rozpoczęcia akcji, nie wiadomo natomiast, kiedy strajk się zakończy. Prezes ZNP nie wyklucza, że protest potrwa do czasu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub nawet matur.

04.03.2019

Dodatki i podwyżki - jest projekt zmian w Karcie Nauczyciela

Kadry w oświacie

Resort edukacji przygotował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zawiera on regulacje, które będą podstawą do realizacji obietnic składanych podczas negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli. Stażyści mają dostać jednorazowe dodatki, a wszyscy pedagodzy zyskać prawo do gratyfikacji finansowej za wyróżniającą pracę.

01.03.2019

Zalewska: oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przywileje

Oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przez poprzedników przywileje - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej w Opolu. Dodała, że wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 16,1 proc., czyli najwięcej od lat. A każdy nauczyciel może też liczyć na trzynastkę.

01.03.2019

MEN przeciwko postulatom dotyczącym edukacji seksualnej w szkołach

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji nie poprze postulatów zawartych w Warszawskiej Deklaracji LGBT+. Według MEN poziom edukacji seksualnej w szkołach jest wystarczający, nie wymaga zmian. Zdaniem ministerstwa dzieci są chronione przed każdą formą dyskryminacji, w tym tę ze względu na orientację seksualną.

01.03.2019

Dotacja na pomoc materialną do końca marca

Finansowanie oświaty

MEN przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącej dotacji na pomoc materialną dla gmin. Po zmianach biedniejsze jednostki samorządu łatwiej uzyskają dotację. Rozporządzenie ma dostosować przepisy wykonawcze do tych zmian.

01.03.2019

ZNP krytykuje "S" za ustępstwa w negocjacjach płacowych

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje NSZZ „Solidarność" za zredukowanie wymagań płacowych dotyczących nauczycieli. Według Sławomira Broniarza szef oświatowej Solidarności zredukował oczekiwania płacowe nauczycieli i żąda już tylko 5 proc. podwyżki.

28.02.2019

Dobry statut szkoły daje przewagę w sądzie

Zarządzanie oświatą

Do końca listopada 2019 roku szkoły ponadpodstawowe muszą napisać i uchwalić nowe statuty. Konieczne jest uczulenie rad pedagogicznych na to, by w sytuacjach ekstremalnych dokumenty te broniły nie tyle autorów, co przede wszystkim szkołę - uważa prof. Antoni Jeżowski.

28.02.2019