Niezgłoszenie kolonii będzie karane grzywną

Kara grzywny będzie grozić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży za nieumieszczenie zgłoszenia organizacji takiego wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji narodowej.

16.10.2015

Łódź: klasa sportowa pomoże w popularyzacji rugby

Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których dużą popularnością cieszy się rugby. Potwierdzeniem tego zainteresowania jest stworzenie przez KS Budowlani i Gimnazjum nr 10 klasy sportowej...

16.10.2015

ZNP zawarł porozumienie ze Zjednoczoną Lewicą

Urzymanie Karty Nauczyciela, zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń i dalsze ograniczenia w przekazywaniu szkół przez samorządy to główne punkty porozumienia, które ZNPzawarł ze Zjednoczoną Lewicą.

15.10.2015

MEN nagrodzi najzdolniejszych

W piątek, w Auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się gala, na której minister edukacji wręczy stypendia najlepszym uczniom....

15.10.2015

Nowe zasady wypoczynku podpisane przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o systemie oświaty, która reguluje zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, zwiększa nadzór nad organizacją kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.

15.10.2015

UPA jako wzorzec dla ukraińskich uczniów

Jednym z założeń programu, który podpisał prezydent Ukrainy, jest uznanie Ukraińskiej Powstańczej Armii za wzorzec dla młodzieży - informuje Rzeczpospolita.

15.10.2015

Wychowanie seksualne nadal po katolicku

Nauczyciele mają tylko pozorny wpływ na wybór programu wychowania do życia w rodzinie, do użytku szkolnego dopuszczono bowiem jedynie podręczniki reprezentujące poglądy środowisk związanych z...

15.10.2015

Królowa Belgów odwiedziła warszawskie liceum

Królowa Belgów Matylda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziły w środę warszawskie liceum im. Goethego, gdzie wzięły udział w uroczystościach szkolnych oraz zaprzysiężeniu klas...

15.10.2015

Internet cenną pomocą w nauce

Kiedy Internet przynosi korzyści dzieciom i młodzieży? - to temat jednego z wykładów II Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 22-23 października w Warszawie. Temat opówi prof. UAM...

14.10.2015

PO chce zniesienia sprawdzianu szóstoklasisty

Premier Ewa Kopacz opowiedziała się w środę za zniesieniem powszechnie obowiązującego egzaminu zewnętrznego na zakończenie VI klasy szkoły podstawowej. Po ewentualnych zmianach, sprawdziany te...

14.10.2015

Para prezydencka: trzeba zadbać o sprawy nauczycieli

Polscy pedagodzy powinni mieć zapewnione coraz lepsze warunki do pełnienia swoich obowiązków. Sprawy środowiska pedagogicznego muszą więc być przedmiotem szczególnej troski władz - napisali prezydent...

14.10.2015