W UE gorzej od Polaków wypadają tylko Rumuni i Bułgarzy, dużo wyższe kompetencje cyfrowe mają natomiast Czesi i Węgrzy, gdzie tylko ok. 25 proc. osób nie umie korzystać z najnowszych technologii. Eksperci winą za taki stan rzeczy częściowo obarczają system edukacji oraz kryzys w sektorze kształcenia ustawicznego dla dorosłych.
- Programy nie są dostosowane do oczekiwań rynku pracy, więc nie ma specjalnego zainteresowania tą formą dokształcania – mówi o tym ostatnim poseł PiS Sławomir Kłos.

Komputer? A co to za magia? - Polakom brakuje kompetencji cyfrowych>>

Specjaliści dodają, że problem istnieje głównie na wsi, mieszkańcy miast mają bowiem dużo lepszy dostęp do szkoleń i wyposażenia. Jeżeli chodzi o to ostatnie Olgierd Buchocki, ekspert ds. edukacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwraca uwagę, że często nawet tak duże grupy zawodowe, jak nauczyciele, nie mają dostępu do komputera w miejscu pracy.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 12 lutego 2015 r.

Sprawdzian z informatyki: wyobraź sobie komputer...>>